Skip to main content
Wróć 2722.04.2021

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A., przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji w Archicom Polska S.A. i przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Archicom Studio Projekt sp. z o.o. oraz wystąpienia przez Archicom S.A. (jako komandytariusza) z Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz wejście w życie rezygnacji oraz powołań osób pełniących funkcje zarządcze

ZAŁĄCZNIKI

BieżąceRaporty giełdowe

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A., przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji w Archicom Polska S.A. i przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Archicom Studio Projekt sp. z o.o. oraz wystąpienia przez Archicom S.A. (jako komandytariusza) z Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz wejście w życie rezygnacji oraz powołań osób pełniących funkcje zarządcze