Skip to main content

Obsługa rękojmi

Będąc naszym Klientem, masz swoje prawa, z których możesz w pełni korzystać. Dowiedz się jak.

Obsługa rękojmi

Dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas produkty – zarówno samo mieszkanie, budynek, jak i ich bezpośrednie otoczenie – były wysokiej jakości. Aby mieć maksymalną kontrolę nad założonymi standardami, osobiście realizujemy całość procesu inwestycyjnego. Na każdym etapie powstawania inwestycji powołani eksperci, związani z pionem jakości, generalnym wykonawstwem czy nadzorem autorskim, monitorują jej przebieg.

Co to oznacza dla Klienta? Gwarantem jakości jest renomowany deweloper i Dział Realizacji Inwestycji. Będąc naszym Klientem, masz swoje prawa, z których możesz w pełni korzystać.

Zgłaszanie usterek

Jeśli masz zastrzeżenia do elementów odebranego mieszkania, zgłoś je mailowo bądź pisemnie. Jeżeli masz pytania dotyczące eksploatacji mieszkania, zachęcamy – w pierwszej kolejności – do lektury Instrukcji Użytkowania Mieszkania. Dostaniesz ją przy odbiorze. Jeśli nadal nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, zgłoś się bezpośrednio do Działu Obsługi Gwarancyjnej.

Wyślij zgłoszenie

Kupione przez Ciebie mieszkanie posiada elementy, których sposób użytkowania opisany jest w Instrukcji użytkowania mieszkania – otrzymujesz je wraz z odbiorem lokalu.


Po zgłoszeniu usterek do Zespołu przekazań i obsługi gwarancyjnej inwestycji, w uzgodnionym terminie, zjawią się w mieszkaniu nasi podwykonawcy. Zwyczajowo wzywamy wykonawcę do dokonania naprawy, a dogodny dla obu stron termin wykonawca i Klient ustalają bezpośrednio między sobą. Podczas wizyty naprawczej zostanie spisany protokół usunięcia usterki. Ważne jest, by w trakcie naprawy usterki na miejscu była osoba upoważniona do podpisania dokumentu.

Obsługa gwarancyjna krok po kroku

Poznaj przebieg procesu gwarancyjnego

Terminy usuwania usterek odbiorowych

Jako deweloper zobowiązujemy się do usunięcia usterek w ciągu 30 dni od daty ich zgłoszenia w protokole, chyba że specyfika ich usunięcia wymaga innego terminu – wtedy ustalamy go z Państwem indywidualnie.

Samodzielne zmiany aranżacyjne

Jeśli decydujesz się na własną rękę dokonać zmian aranżacyjnych w mieszkaniu, musisz pamiętać, że możliwość wprowadzenia zmian jest możliwa dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po protokolarnym przekazaniu lokalu. Prace i dokonane modyfikacje/adaptacje aranżacyjne/ podlegają przepisom prawa budowlanego i nie mogą obejmować części wspólnych (ściany konstrukcyjne, piony instalacyjne). Prosimy również wziąć pod uwagę, że nasza rękojmia nie obejmuje elementów, w których wprowadzono zmiany (elementy budowlane oraz instalacyjne). Stąd też należy zatrudnić specjalistów, którzy nie tylko zapewnią odpowiednią jakość, ale i warunki gwarancyjne.

Służby od usterek w sytuacjach awaryjnych

Oprócz typowego trybu usuwania usterek, zdarzają się awarie wymagające natychmiastowej interwencji. Dotyczy to zazwyczaj mediów. W takich sytuacjach w pierwszej kolejności należy korzystać z pomocy służb specjalnie powołanych do tego celu.

991

Pogotowie energetyczne

Ikona klubu zadomowienia Archicom

71 348 65 11

Pogotowie mieszkaniowe wodno-kanalizacyjne i elektryczne

Grafika budynku informująca o liczbie budynków w ramach inwestycji Archicomu

994

Pogotowie MPWiK

993

Serwis ciepłowniczy Fortum

Warunki rękojmi

Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Okres rękojmi wynosi pięć lat gdy chodzi o wady nieruchomości oraz dwa lata w przypadku wady rzeczy ruchomej.

5 lat

rękojmi na elementy konstrukcji budynku

2 lata

rękojmi na elementy stolarki drzwiowej i okiennej

2 lata

rękojmi na roboty instalacyjne wraz z urządzeniami i osprzętem

2 lata

rękojmi na roboty budowalno-wykończeniowe i montażowe

Warto wiedzieć - rękojmia mieszkania

Okres rękojmi zaczyna się od dnia wydania Przedmiotu Kupującemu, nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia przez strony Umowy sprzedaży. Istotne zmiany w lokalu (tj. instalacja, wyburzenia ścian) powodują utratę rękojmi.

Warto wiedzieć - rękojmia części wspólne

O części wspólne na osiedlu dba administrator – dokonuje przeglądów urządzeń i wyposażenia części wspólnych, to on zgłasza reklamacje do dewelopera. Usterki części wspólnych warto zgłosić bezpośrednio do administracji.