Skip to main content
Wróć 4124.06.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 24 czerwca 2021 roku

ZAŁĄCZNIKI

BieżąceRaporty giełdowe

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 24 czerwca 2021 roku