Skip to main content
Wróć 4612.09.2017

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Archicom S.A. – udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

ZAŁĄCZNIKI

BieżąceRaporty giełdowe

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Archicom S.A. – udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Leave a Reply