Skip to main content
BieżąceRaporty giełdowe

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Leave a Reply