Skip to main content
Wróć 3321.05.2021

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

ZAŁĄCZNIKI

BieżąceRaporty giełdowe

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020