Skip to main content
Wróć 2119.05.2020

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

ZAŁĄCZNIKI

BieżąceRaporty giełdowe

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

Leave a Reply