Skip to main content

Laboratorium Obywatelskie – warsztaty partycypacyjne

Tkanka miasta, główne arterie drogowe, serce aglomeracji– codziennie wykorzystujemy porównania przestrzeni zurbanizowanych do ciała człowieka. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że bliskie jest nam nasze miejsce zamieszkania, ale również ze względu na to, że podobnie jak organizm miasto to system, w którym funkcjonuje wiele związanych ze sobą elementów. Organizm funkcjonuje poprawnie, kiedy wszystkie jego elementy współdziałają.

W trosce o sprawne dział anie wschodniej części Wrocławia, w której zlokalizowane są naszej inwestycje, uczestniczyliśmy w warsztatach partycypacyjnych „Laboratoria Obywatelskie” organizowane przez Wrocławski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Było to ostatnie z cyklu spotkań mających na celu zebranie opinii mieszkańców na temat problemów ich bezpośredniego otoczenia. Efektem miało być przekucie wniosków płynących z warsztatów w projekty WBO. Wartością dodaną miała być integracja mieszkańców Biskupina, Sępolna, Dąbia i Bartoszowic oraz edukacja najmłodszych.

Całość warsztatów prowadzona była metodą znaną z projektu „Planning for real” i dzieliła się na kilka etapów:

  1. Wykonanie makiety przez uczniów szkoły podstawowej nr 45 we Wrocławiu;
  2. Oznaczenie przez mieszkańców Biskupina, Dąbia, Sępolna i Bartoszowic obszarów problemowych na makiecie;
  3. Określenie przez mieszkańców priorytetów działań mających na celu likwidację tych problemów oraz wyznaczenie ra  m czasowych dla poszczególnych działań;
  4. Dyskusja z ekspertami w celu rozwiązania problemów wskazanych w trakcie trwania warsztatów.

Mieszkańcy Wielkiej Wyspy szczególną uwagę zwracali na konieczność zagospodarowania zajezdni Dąbie i zmiany jej funkcji na centrum spotkań i kultury. Ponadto wyraźnie zaznaczony został problem opuszczonych garaży oraz dzikich wysypisk śmieci wzdłuż koryta Odry. Eksperci obecni na sali starali się odpowiadać na bieżące bolączki mieszkańców osiedli. Organizatorzy zdecydowali się na przygotowanie raportu z warsztatów, który przekazany zostanie do władz miasta. Część z rozwiązań uda się dołączyć do tworzonych projektów WBO, wypracowano również dużą bazę pomysłów na przyszły rok.

Jako deweloper budujący osiedla społeczne dostrzegamy wartości, jakie niosą za sobą integracja mieszkańców, lokalny patriotyzm czy rosnące zaangażowanie społeczności lokalnej w proces kształtowania osiedli.

Nasza inwestycja Olimpia Port była projektowana przy współudziale Biura Rozwoju Wrocławia, a w przyszłości nie wykluczamy rozwiązań angażujących obecnych mieszkańców wieloetapowych osiedli w projektowanie ich bezpośredniego otoczenia.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.

Archicom w obiektywie