Obsługa rękojmi

Dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas produkty – zarówno samo mieszkanie, budynek, jak i ich bezpośrednie otoczenie – były wysokiej jakości. Aby mieć maksymalną kontrolę nad założonymi standardami, osobiście realizujemy całość procesu inwestycyjnego. Na każdym etapie powstawania inwestycji powołani eksperci, związani z pionem jakości, generalnym wykonawstwem czy nadzorem autorskim, monitorują jej przebieg.

Co to oznacza dla Klienta? Gwarantem jakości jest renomowany deweloper i Dział Realizacji Inwestycji. Będąc naszym Klientem, masz swoje prawa, z których możesz w pełni korzystać.

Zgłaszanie usterek

Jeśli masz zastrzeżenia do elementów odebranego mieszkania, zgłoś je mailowo (rekojmia_budowlana@archicom.pl) bądź pisemnie. Jeżeli masz pytania dotyczące eksploatacji mieszkania, zachęcamy w pierwszej kolejności do lektury Instrukcji użytkowania mieszkania. Dostaniesz ją przy odbiorze. Jeśli nadal nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, zgłoś się bezpośrednio do Działu Obsługi Gwarancyjnej. Kupione przez Ciebie mieszkanie posiada elementy, których sposób użytkowania opisany jest w osobnych kartach gwarancyjnych (np. videodomofon, drzwi itp). Karty te otrzymasz wraz z odbiorem lokalu.

Po zgłoszeniu usterek do Działu Obsługi Gwarancyjnej, w uzgodnionym terminie, zjawią się w mieszkaniu nasi podwykonawcy. Zwyczajowo wzywamy wykonawcę do dokonania naprawy, a dogodny dla obu stron termin wykonawca i Klient ustalają bezpośrednio między sobą. Podczas wizyty naprawczej zostanie spisany protokół usunięcia usterki. Ważne jest, by w trakcie naprawy usterki na miejscu była osoba upoważniona do podpisania dokumentu.

Terminy usuwania usterek
Jako deweloper zobowiązujemy się do usunięcia usterek w ciągu 30 dni od daty ich zgłoszenia w protokole, chyba że specyfika ich usunięcia wymaga innego terminu – wtedy ustalamy go z Państwem indywidualnie.

OP

Samodzielne zmiany aranżacyjne

Jeśli decydujesz się na własną rękę dokonać zmian aranżacyjnych w mieszkaniu, musisz pamiętać, że możliwość wprowadzenia zmian zapada dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Prace i dokonane modyfikacje podlegają przepisom prawa budowlanego. Prosimy również wziąć pod uwagę, że nasza rękojmia nie obejmie elementów, w których wprowadzono zmiany. Stąd też należy zatrudnić specjalistów, którzy nie tylko zapewnią odpowiednią jakość, ale i warunki gwarancyjne.

Służby od usterek w sytuacjach awaryjnych

Oprócz typowego trybu usuwania usterek, zdarzają się awarie wymagające natychmiastowej interwencji. Dotyczy to zazwyczaj mediów. W takich sytuacjach w pierwszej kolejności należy korzystać z pomocy służb specjalnie powołanych do tego celu.

Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie mieszkaniowe wodno-kanalizacyjne i elektryczne 071 348 65 11
Pogotowie MPWiK 994
Serwis ciepłowniczy Fortum 993

Administrator Nieruchomości
AMD Zarządca Nieruchomości-Dulemba sp.j.
pl. Strzelecki 25,
50-224 Wrocław
tel. 071 75 00 450

Administrator nieruchomości dostępny jest w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. W sytuacjach krytycznych – również poza wskazanymi godzinami pracy. Kontakt z Administratorem nawiązują również Osiedlowe Centra Ochrony.

SS

Warunki rękojmi

Pamiętaj, że zgodnie z umową sprzedaży udzielamy:

  • 5 lat rękojmi na elementy konstrukcji budynku
  • 2 roku rękojmi na elementy stolarki drzwiowej i okiennej
  • 2 roku rękojmi na roboty instalacyjne wraz z urządzeniami i osprzętem
  • 2 roku rękojmi na roboty budowalno-wykończeniowe i montażowe
  • 2 lata rękojmi na roboty związane z zagospodarowaniem terenu i zielenią.

Bieg rękojmi dotyczący przedmiotu umowy (czyli mieszkania, komórki lokatorskiej, miejsc parkingowych) rozpoczyna się od dnia protokolarnego przekazania mieszkania.
Wszelkie zmiany i ingerencje w istotne elementy lokalu, takie jak instalacje czy wyburzenie ścian, powodują utratę udzielonej rękojmi w zakresie objętym zmianami.

Rękojmia dotycząca części wspólnych
Nad poprawnością funkcjonowania części wspólnych nieruchomości czuwa administrator osiedla. Okresowo przeglądając urządzenia i wyposażenie części wspólnych, dokonuje zgłoszeń reklamacyjnych do dewelopera. Zatem jeżeli widzą Państwo potrzebę zgłoszenia reklamacji dotyczącej części wspólnych, najlepiej jest to zrobić za pośrednictwem administratora, który jest w stanie skoordynować kompletność zgłoszeń dotyczących usterek w częściach wspólnych, jak również zweryfikować, czy zostały one usunięte.

Niezależnie od wszystkiego, po około roku od przekazania mieszkań, zwyczajowo przeprowadzamy tzw. przegląd gwarancyjny. To najlepsza okazja do zgłoszenia usterek niewymagających natychmiastowej interwencji. Przegląd ten dokonywany jest z udziałem administratora nieruchomości, za wiedzą zarządu wspólnoty mieszkaniowej. W tym okresie zarządca zazwyczaj prosi Państwa o zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek w częściach wspólnych, co ułatwia kompleksowe przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego.

Dział obsługi gwarancyjnej dla wrocławia

e-mail rekojmia_budowlana@archicom.pl

K