Obsługa gwarancyjna

Dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas produkty – zarówno samo mieszkanie, budynek, jak i ich bezpośrednie otoczenie – były wysokiej jakości. Aby mieć maksymalną kontrolę nad założonymi standardami, osobiście realizujemy całość procesu inwestycyjnego. Na każdym etapie powstawania inwestycji powołani eksperci, związani z pionem jakości, generalnym wykonawstwem czy nadzorem autorskim, monitorują jej przebieg.

Co to oznacza dla Klienta? Gwarantem jakości jest renomowany deweloper i Dział Realizacji Inwestycji. Będąc naszym Klientem, masz swoje prawa, z których możesz w pełni korzystać.

Zgłaszanie usterek

Jeśli masz zastrzeżenia do elementów odebranego mieszkania, zgłoś je mailowo (rekojmia_budowlana@archicom.pl) bądź pisemnie. Jeżeli masz pytania dotyczące eksploatacji mieszkania, zachęcamy w pierwszej kolejności do lektury Instrukcji użytkowania mieszkania. Dostaniesz ją przy odbiorze. Jeśli nadal nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, zgłoś się bezpośrednio do Działu Obsługi Gwarancyjnej i Posprzedażowej. Kupione przez Ciebie mieszkanie posiada elementy, których sposób użytkowania opisany jest w osobnych kartach gwarancyjnych (np. videodomofon, drzwi itp). Karty te otrzymasz wraz z odbiorem lokalu.

Po zgłoszeniu usterek do Działu Obsługi Gwarancyjnej i Posprzedażowej, w uzgodnionym terminie, zjawią się w mieszkaniu nasi podwykonawcy. Zwyczajowo wzywamy wykonawcę do dokonania naprawy, a dogodny dla obu stron termin wykonawca i Klient ustalają bezpośrednio między sobą. Podczas wizyty naprawczej zostanie spisany protokół usunięcia usterki. Ważne jest, by w trakcie naprawy usterki na miejscu była osoba upoważniona do podpisania dokumentu.

Terminy usuwania usterek
Jako deweloper zobowiązujemy się do usunięcia usterek w ciągu 30 dni od daty ich zgłoszenia w protokole, chyba że specyfika ich usunięcia wymaga innego terminu – wtedy ustalamy go z Państwem indywidualnie.

OP

Samodzielne zmiany aranżacyjne

Jeśli decydujesz się na własną rękę dokonać zmian aranżacyjnych w mieszkaniu, musisz pamiętać, że możliwość wprowadzenia zmian zapada dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Prace i dokonane modyfikacje podlegają przepisom prawa budowlanego. Prosimy również wziąć pod uwagę, że nasza rękojmia nie obejmie elementów, w których wprowadzono zmiany. Stąd też należy zatrudnić specjalistów, którzy nie tylko zapewnią odpowiednią jakość, ale i warunki gwarancyjne.

Służby od usterek w sytuacjach awaryjnych

Oprócz typowego trybu usuwania usterek, zdarzają się awarie wymagające natychmiastowej interwencji. Dotyczy to zazwyczaj mediów. W takich sytuacjach w pierwszej kolejności należy korzystać z pomocy służb specjalnie powołanych do tego celu.

Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie mieszkaniowe wodno-kanalizacyjne i elektryczne 071 348 65 11
Pogotowie MPWiK 994
Serwis ciepłowniczy Fortum 993

Administrator Nieruchomości
AMD Zarządca Nieruchomości-Dulemba sp.j.
pl. Strzelecki 25,
50-224 Wrocław
tel. 071 75 00 450

Administrator nieruchomości dostępny jest w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. W sytuacjach krytycznych – również poza wskazanymi godzinami pracy. Kontakt z Administratorem nawiązują również Osiedlowe Centra Ochrony.

SS

Warunki rękojmi

Pamiętaj, że zgodnie z umową sprzedaży udzielamy:

  • 5 lat rękojmi na elementy konstrukcji budynku
  • 2 roku rękojmi na elementy stolarki drzwiowej i okiennej
  • 2 roku rękojmi na roboty instalacyjne wraz z urządzeniami i osprzętem
  • 2 roku rękojmi na roboty budowalno-wykończeniowe i montażowe
  • 2 lata rękojmi na roboty związane z zagospodarowaniem terenu i zielenią.

Bieg rękojmi dotyczący przedmiotu umowy (czyli mieszkania, komórki lokatorskiej, miejsc parkingowych) rozpoczyna się od dnia protokolarnego przekazania mieszkania.
Wszelkie zmiany i ingerencje w istotne elementy lokalu, takie jak instalacje czy wyburzenie ścian, powodują utratę udzielonej rękojmi w zakresie objętym zmianami.

Rękojmia dotycząca części wspólnych
Nad poprawnością funkcjonowania części wspólnych nieruchomości czuwa administrator osiedla. Okresowo przeglądając urządzenia i wyposażenie części wspólnych, dokonuje zgłoszeń reklamacyjnych do dewelopera. Zatem jeżeli widzą Państwo potrzebę zgłoszenia reklamacji dotyczącej części wspólnych, najlepiej jest to zrobić za pośrednictwem administratora, który jest w stanie skoordynować kompletność zgłoszeń dotyczących usterek w częściach wspólnych, jak również zweryfikować, czy zostały one usunięte.

Dział obsługi gwarancyjnej i posprzedażowej

e-mail rekojmia_budowlana@archicom.pl

K