Skip to main content

Wspólne decyzje dobrze integrują mieszkańców

Archicom dba o realizowane nieruchomości zarówno przed, jak i po ich sprzedaży. Jedną z kluczowych ról w procesie inwestycyjnym pełni sprawdzony zarządca nieruchomości. O korzyściach dla Klientów wynikających z długofalowej współpracy dewelopera z zarządcą rozmawiamy z Bartoszem Dulembą, Dyrektorem Zarządzającym AMD Zarządca Nieruchomości.

Na czym w praktyce polega model współdziałania Archicomu z Zarządcą?

Współpracę nawiązujemy już na etapie koncepcyjnym projektu, kiedy konsultujemy szczegóły dotyczące zakresu usług dodatkowych oferowanych w ramach nieruchomości. Na osiedlach społecznych wspólnie z Archicomem zastanawiamy się nad lokalizacją klubów mieszkańca, fitness, ale także lokalizacją stanowisk ochrony czy wjazdów na osiedla regulowanych szlabanem.  Ścisła współpraca pomiędzy deweloperem, a zarządcą, to przede wszystkim korzyść dla klienta, który już w momencie podpisania z deweloperem umowy otrzymuje wstępną kalkulację kosztów utrzymania nieruchomości.

17 lat doświadczenia w branży, to dużo. Co z perspektywy lat jest najważniejsze w procesie tworzenia się nowej wspólnoty?

Poczucie samostanowienia, wzajemne zaufanie i świadomość bycia współwłaścicielem nieruchomości. Dla Archicomu ważne jest, aby właściciele nowych mieszkań jak najszybciej mogli podejmować własne decyzje dotyczące ich nieruchomości. Dlatego docelowe umowy z zarządcą podpisywane są przez wybrane z grona współwłaścicieli Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych, a nie dewelopera. Wspólne decyzje dobrze integrują mieszkańców, a to jeden z ważnych elementów osiedli społecznych. W momencie zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej, zwykle ok. 6 miesięcy po odbiorach, to mieszkańcy decydują, kto będzie zarządzał ich własnością. Przez 17 lat w branży pomagaliśmy w zawiązywaniu się kilkudziesięciu wspólnot mieszkaniowych. Tylko 3 z nich zdecydowały się na zmianę zarządcy i zakresu oferowanych usług. Świadczy to o dopasowaniu naszych rozwiązań do potrzeb i oczekiwań klientów.

Jakie korzyści niesie taka długofalowa praca z jednym Zarządcą dla kapitału, jakim jest nieruchomość?

Główną rolą zarządcy nieruchomości jest przejęcie obowiązków i odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nieruchomości oraz zarządzanie wartością danej nieruchomości.  Do zadań zarządcy należy prowadzenie takich działań, aby ich własność nie tylko nie traciła na wartości, ale jeśli to możliwe – zyskiwała ją. Poznając inwestcyje już na etapie koncepcyjno-projektowym wiemy o nich znacznie więcej i w chwili jej zasiedlania możemy zaproponować optymalne zakresy usług dla jej właściwego utrzymania. Większość z osiedli Archicomu jest strzeżona. Ochrona i monitoring zwiększają bezpieczeństwo na osiedlu, podnoszą komfort życia mieszkańców i  zapobiegają dewastacjom mienia. Kontrolowanie jakości oferowanych usług w tym zakresie jest jedną z naszych ról. Współczesne projekty stosują nowoczesne rozwiązania techniczne, które wymagają doświadczenia w ich konserwacji, ale i śledzenia trendów panujących na rynku w tym zakresie. Proponujemy rozwiązania, które pozwalają zoptymalizować koszty utrzymania nieruchomości i myśleć o jej utrzymaniu w długoletniej perspektywie.

Osiedla Archicomu to często kilkutysięczne społeczności. Czy Zarządca widzi tu swoją rolę jako przedstawiciela interesów dzielnicy?

Kontynuując standardy Archicomu wychodzimy o krok dalej i angażujemy się w życie lokalnej społeczności – spotykamy się w imieniu mieszkańców z Radami Osiedlowymi i wspieramy mieszkańców w pozyskiwaniu środków z miasta, np. w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szczególnie na wielowspólnotowych osiedlach mieszkaniowych wspieramy integrowanie mieszkańców i aktywowanie ich do wzajemnej współpracy dla dobra całego osiedla. Dużą uwagę przykładamy do komunikacji z klientami. Ważne, aby dialog odbywał się na bieżąco za pomocą kanałów komunikacji, które są wygodne dla klientów.

Wracając do spraw rozliczeń mieszkania. Ile kosztują usługi zewnętrznych firm zarządzających?

We Wrocławiu koszt korzystania z usług firm zarządzających to kilkadziesiąt groszy za mkw mieszkania. W ramach tej usługi zarządca kompleksowo dba o zapewnienie wszystkich niezbędnych usług, dostaw mediów, przeprowadzenie prawem wymaganych przeglądów. Zarządca ubezpiecza nieruchomość, wykonuje obowiązki sprawozdawcze, dokonuje rozliczeń między współwłaścicielami nieruchomości. Całkowity koszt utrzymania mieszkania w zależności od standardu osiedla, dla 50mkw mieszkania waha się między 180-220zł +opłaty za media, zgodnie ze wskazaniem liczników w lokalu. Stała obsługa nieruchomości Archicomu, to dla mieszkańców gwarancja jakości oraz ceny poniżej średniej rynkowej.

Dziękujemy za rozmowę.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.

Archicom w obiektywie