Skip to main content

Wrocław oczami architekta i dewelopera

Wspieramy działalność naukową, w tym Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim. Celem organizacji jest aktywizacja seniorów, integracja i utrzymanie ich sprawności fizycznej i  intelektualnej. Cieszymy się, że przekazując swoją wiedzę mogliśmy wzbogacić program studiów o zagadnienia związane z otoczeniem, w którym na co dzień funkcjonują słuchacze UTW.

Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Archicom Holding, przedstawiła aspekty pracy architekta i dewelopera, w tym ich wkładu w proces powstawania inwestycji. Na przykładach istniejących oraz planowanych wrocławskich realizacji pokazała, jak działania projektowo-wykonawcze są ściśle powiązane z zastaną tkanką miejską  oraz celami ekologicznymi i pro-rozwojowymi miasta. Potrzeby Wrocławian przekształcają się wraz z rozkwitem miasta, ze zmianami w strukturze demograficznej, a działania deweloperów skierowane są na urzeczywistnianie realnych wymagań.  Projekty muszą być nie tylko estetyczne, ale i funkcjonalne dla lokalnej społeczności.
Jesteśmy dumni z udziału w akcji, która zbiega się z filozofią działania firmy Archicom. Naszym celem jest podnoszenie jakości życia Wrocławian. Na co dzień wdrażamy go poprzez realizację inwestycji w przestrzeni miejskiej, tak by tworzyć miejsca piękne i zarazem przyjazne człowiekowi, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Podzielamy posłannictwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku – ludzie w ciągu całego życia zachowują naturalną zdolność do eksploracji otoczenia  szukając swojego miejsca w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-kulturowych.  Popieramy działania, które pokazują, iż wiek nie jest barierą w potrzymaniu tych poszukiwań i samorozwoju.

„Każda osoba, która po zakończeniu aktywności zawodowej rozwija swoje zainteresowania i jest ciekawa otaczającego świata, jest przykładem i jednocześnie zachętą dla innych” – mówi po spotkaniu ze studentami UTW Dorota Jarodzka-Śródka – „Dlatego naszym obowiązkiem i wielką przyjemnością jest wzmacnianie takich działań, w najodpowiedniejszy dla nas sposób”.

Poczytaj o innych społecznych incjatywach Archicomu.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.

Archicom w obiektywie