Społeczna odpowiedzialność biznesu

Archicom, działając na rynku ponad 30 lat, wychodzi poza rolę dewelopera. Pragniemy w widoczny  sposób przyczyniać się do kreowania kulturalnego oblicza Wrocławia, stąd w aktywność firmy na stałe wpisaliśmy popularyzowanie sztuki. Kierunek tych działań wynika z naszych architektoniczno-artystycznych korzeni i z przekonania, że obcowanie ze sztuką podnosi jakość codziennego życia.  Rzeźby w przestrzeniach publicznych, wydarzenia artystyczne na osiedlach, warsztaty dla dzieci czy restaurowanie ważnych dla miasta obiektów – to tylko niektóre z obszarów naszej społecznej odpowiedzialności.

Mecenat kulturalny

Rzeźby Cubes, Weronika Lucińska, Apartamenty River Point, Wrocław

Nagroda 30 Kreatywnych, promująca tych, którzy inspirują, motywują i zmieniają Wrocław

Wernisaż W pionie, w poziomie, w przestrzeni,  Lofty Platinum , Wrocław

Cotygodniowe warsztaty dla dzieci, Terenowe obserwacje zjawiska zwanego sztuką

Kino plenerowe i koncerty na Barce Olimpii Port, Wrocław

Rzeźba Pociąg do nieba, Andrzej Jarodzki, Plac Strzegomski, Wrocław

Streetworking z wrocławskimi fundacjami Dom Pokoju, Trampolina

Przedstawienia teatralne na terenach inwestycji mieszkaniowych, ESK 2016

Centrum Sztuki Piekarnia przy ul. Witolda, Wrocław

Rzeźba Zabłąkana Chmura Ludwika Ogorzelec, osiedle Ogrody Hallera, Wrocław

Nagroda kulturalna WARTO dla młodych twórców w pięciu kategoriach

Rewitalizacja ołtarza w Katedrze Wrocławskiej

Nagroda im. Baczko i Zakrzewskiego dla młodych architektów za projekty społeczno-publiczne

Rzeźba Pod Jabłonią Aloizy Gryt, osiedle Cztery Pory Roku, Wrocław

Sala Beyersdorfów, wsparcie rewitalizacji Pałacu Królewskiego we Wrocławiu

Rzeźba Mama i ja, Janusz Klekot, ul. św. Mikołaja, Wrocław

Artystyczne malarstwo ścienne, Andrzej Jarodzki, Lofty Platinum, Wrocław

Wystawa Start w przyszłość Barbara Finke, Olimpia Port, Wrocław

Replika żurawia przemysłowego, Józef Sztajer, Lofty Platinum, Wrocław

Wsparcie promocyjne i merytoryczne projektów WBO zgłaszanych przez mieszkańców, m.in. Swojczycki Park Czarna Woda

Wernisaż Prac Dyplomowych w Browarach Wrocławskich

Secret Cinema w Browarach Wrocławskich

Animacja osiedlowych społeczności