WBK w Kaliszu – Projekt kompleksowej adaptacji socrealistycznego obiektu posadowionego na murach miejskich na cele bankowe. Wyróżnienie głównego projektanta w konkursie „Mister budownictwa” woj. kaliskiego w kategorii remontów.

Kalisz, ul. Parczewskiego 9a (1992).

Minister Budownictwa , wyróżnienie głównego projektanta, 1993