Lista deweloperów w Grupie Archicom

Lista Deweloperów w Grupie Archicom, czyli spółki odpowiadające za poszczególne inwestycje budowlane:

Firma Siedziba Numer KRS Udział Spółki dominującej w kapitale zakładowym* Uwagi
Spółki Zależne
Archicom Residential sp. z o. o. Wrocław KRS: 0000474160 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 35.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Archicom Residential 2 sp. z o. o. Wrocław KRS: 0000474306 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 8.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Archicom sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000314926 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 50.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Archicom Consulting sp. z o.o. (dawniej: Archicom sp. z o.o. Consulting sp. k.) Wrocław KRS: 0000863142 99,97% bezpośrednio; 0,03% pośrednio Kapitał zakładowy: 2.895.050 zł.
Udziałowcy: Spółka (99,97%), Archicom sp. z o.o. (0,03%).
Archicom Stabłowice sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000745292 100% pośrednio Kapitał zakładowy: 51.000 zł.
Udziałowcy: Archicom Consulting sp. z o.o. (98,04%), Archicom sp. z o.o. (1,96%).
Archicom Jagodno 5 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000725050 89,85% bezpośrednio; 10,15% pośrednio Kapitał zakładowy: 502.700 zł.
Udziałowcy: Spółka (89,85%), Archicom Consulting sp. z o.o.  (9,95%), Archicom sp. z o.o. (0,20%).
Bartoszowice 1 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000725093 98,87% bezpośrednio; 1,13% pośrednio Kapitał zakładowy: 532.400 zł.
Udziałowcy: Spółka (98,87%), Archicom Consulting sp. z o.o. (1,13%).
Archicom Nieruchomości sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000520369 100% pośrednio Kapitał zakładowy: 5.000 zł.
Udziałowcy: Archicom Holding sp. z o.o. (100%).
Archicom Nieruchomości 2 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000724881 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości 3 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000722406 100% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%), Archicom Consulting sp. z o.o. (90%).
Archicom Nieruchomości 4 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000759742 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości 5 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000761499 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości 6 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000725878 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości 7 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000726003 99,95% bezpośrednio; 0,05% pośrednio Kapitał zakładowy: 2.003.700 zł.
Udziałowcy: Spółka (99,95%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (0,05%).
Archicom Nieruchomości 8 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000745710 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości 9 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000751243 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości 10 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000777643 100% pośrednio Kapitał zakładowy: 51.000 zł.
Udziałowcy: Archicom Consulting sp. z o.o. (98,04%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (1,96%).
Archicom Nieruchomości 11 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000777145 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości 12 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000748433 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości 14 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000745397 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości 16 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000831893 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Archicom Nieruchomości 17 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000841813 100% pośrednio Kapitał zakładowy: 51.000 zł.
Udziałowcy: Space Investment sp. z o.o. (98,04%) Archicom Dobrzykowice Park sp. z o.o. (1,96%).
Archicom Nieruchomości 18 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000842962 98,04% bezpośrednio; 1,96% pośrednio Kapitał zakładowy: 51.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (98,04%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (1,96%).
Archicom Nieruchomości 19 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000779714  100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 5.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Archicom Nieruchomości JN1 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000749043  100% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Altona Investments sp. z o.o. (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości JN2 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000750281 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości JN3 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000746441 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%).
Archicom Nieruchomości Club House sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000768227 90,75% bezpośrednio; 9,25% pośrednio Kapitał zakładowy: 551.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90,75%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (0,18%), Archicom Holding sp. z o.o. (9,07%).
Archicom Nieruchomości Residential sp. z o.o. (dawniej: Archicom Residential sp. z o. o. – S.K.A.) Wrocław KRS: 0000850649 0,78% bezpośrednio; 99,22% pośrednio Kapitał zakładowy: 51.400 zł.
Udziałowcy: Spółka (0,78%), Archicom Residential sp. z o.o. (1,95%), Archicom Residential 2 sp. z o.o. (97,28%).
Archicom Holding sp. z o. o. Wrocław KRS: 0000316244 45,45% bezpośrednio; 54,55% pośrednio Kapitał zakładowy: 110.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (45,45%), Archicom Consulting sp. z o.o. (54,55%).
Archicom Cadenza Hallera sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000270259 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 50.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Archicom Lofty Platinum 1 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000766420 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 147.700 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Archicom Jagodno sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000326873 100% pośrednio Kapitał zakładowy: 50.000 zł.
Udziałowcy: Archicom Consulting sp. z o.o. (100%).
Archicom Jagodno sp. z o.o. – sp. k. Wrocław KRS: 0000543575 99,00% bezpośrednio; 1,00% pośrednio Suma wniesionych wkładów: 920.000 zł.
Komandytariusze: Spółka (suma komandytowa: 910.800 zł).
Archicom Marina 3 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000776919 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 500.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Archicom Marina 4 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000722075 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 295.150 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Archicom Marina 5 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000725986 96,01% bezpośrednio; 3,99% pośrednio Kapitał zakładowy: 1.253.350 zł.
Udziałowcy: Spółka (96,01%) Archicom Consulting sp. z o.o. (3,99%).
TN Stabłowice 1 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000725250 99,58% bezpośrednio; 0,42% pośrednio Kapitał zakładowy: 2.134.050 zł.
Udziałowcy: Spółka (99,58%), Archicom Consulting sp. z o.o. (0,42%).
Archicom Dobrzykowice Park sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000293347 100% pośrednio Kapitał zakładowy: 50.000 zł.
Udziałowcy: Archicom Consulting sp. z o.o. (100%).
Archicom Byczyńska 1 sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000725430 98,87% bezpośrednio; 1,13% pośrednio Kapitał zakładowy: 883.850 zł.
Udziałowcy: Spółka (98,87%), Archicom Consulting sp. z o.o. (1,13%).
Space Investment sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000303712 26,96% bezpośrednio; 73,04% pośrednio Kapitał zakładowy: 56.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (26,96%), Archicom Consulting sp. z o.o. (73,04%).
Udziały posiadane przez Spółkę są uprzywilejowane co do prawa głosu (na każdy udział przypadają 3 głosy).
Space Investment Strzegomska 3 Otyńska sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000763144 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 408.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Space Investment Strzegomska 3  Kamieńskiego sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000722286 86,21% bezpośrednio; 13,79% pośrednio Kapitał zakładowy: 362.550 zł.
Udziałowcy: Spółka (86,21%), Archicom Consulting sp. z o.o. (13,79%).
Archicom Investment sp. z o. o. Wrocław KRS: 0000143535 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 77.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Strzegomska Nowa sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000268170 0,10% bezpośrednio; 99,90% pośrednio Kapitał zakładowy: 50.050.500 zł.
Udziałowcy: Spółka (0,1%), AD Management sp. z o.o. (99,9%).
AD Management sp. z o. o. Wrocław KRS: 0000241847 45,95% bezpośrednio; 54,05% pośrednio Kapitał zakładowy: 111.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (45,95%), Archicom Consulting sp. z o.o. (54,05%).
Archicom Sp. z o.o. –Realizacja Inwestycji – sp. k. Wrocław KRS: 0000608733 99,99% bezpośrednio; 0,01% pośrednio Suma wniesionych wkładów: 10.487.000 zł.
Komandytariusze: Spółka (suma komandytowa: 486.000 zł).
Archicom Asset Management sp. z o .o. Wrocław KRS: 0000294887 100% bezpośrednio Kapitał zakładowy: 1.067.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (100%).
Archicom Fin sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000492105 64,38% bezpośrednio; 35,62% pośrednio Kapitał zakładowy: 1.054.200 zł.
Udziałowcy: Spółka (64,38%), Archicom Nieruchomości 17 sp. z o.o. (35,52%), Archicom Nieruchomości 10 sp. z o.o. (0,10%).
P16 Inowrocławska sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000495092 59,59% bezpośrednio; 40,41% pośrednio Kapitał zakładowy: 342.500 zł.
Udziałowcy: Spółka (59,59%), Archicom Nieruchomości 10 sp. z o.o. (1,79%),  Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k. (38,62%).
Altona Investments sp. z o .o. Wrocław KRS: 0000255183 100% pośrednio Kapitał zakładowy: 350.000 zł.
Udziałowcy: Archicom Nieruchomości Residential sp. z o.o. (100%).
Archicom RW sp. z o.o. Wrocław KRS: 0000723555 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio Kapitał zakładowy: 10.000 zł.
Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom sp. z o.o. (10%).