Rafał Mazurczak

Członek Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Nicklas Lindberg

Członek Rady Nadzorczej Archicom S.A

Maciej Drozd

Członek Rady Nadzorczej Archicom SA

Małgorzata Turek

Członek Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Konrad Płochocki

II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 2008 r. Od 2013 r. Radca Prawny, posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną przez Ministra Infrastruktury.

Jest dyrektorem generalnym Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

W okresie  listopad 2006 – grudzień 2007 Pan Konrad Płochocki był zatrudniony w Habitats Home Sp. z o.o. początkowo jako licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, a od czerwca 2007 r. jako dyrektor Działu Realizacji Umów (prawnik).  Pomiędzy listopadem 2008  a kwietniem 2009 był zatrudniony w „Hough, Lebiedziński & Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na stanowisku junior associate.  W okresie kwiecień 2009 – lipiec 2011 był zatrudniony w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego na stanowisku prawnik (ze specjalizacją w zakresie prawa hipoteczne, finansowania nieruchomości, prawa gospodarki nieruchomościami, prawa upadłościowego). Pomiędzy sierpniem 2011 a lutym 2012 był zatrudniony w CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k. jako prawnik, będąc członkiem zespołu prawa bankowego i finansów międzynarodowych. Od lutego 2012 jest zatrudniony w Polskim Związku Firm Deweloperskich, początkowo jako zastępca dyrektora generalnego, prawnik, a od lipca 2013 r. jako dyrektor generalny.

Pan Konrad Płochocki spełnia kryterium niezależności.

Marek Gabryjelski

I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółek handlowych, w tym także w radach nadzorczych spółek publicznych. W 1998 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA, a w latach 1998-2002 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. – jako Associate w Dziale Corporate Finance, a następie jako Konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Nectar Polska Spółka z o.o. – wiodącego w kraju producenta miodów, miodów pitnych i produktów pszczelich, a w latach 2008-2014 – Wiceprezesa Zarządu Alvernia Studios Sp. z o.o. Od roku 2015 piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Finansami i Ryzykiem w PGNiG Supply &Trading GmbH. Poza ww. funkcjami Pan Marek Gabryjelski w przeszłości zasiadał także w radach nadzorczych spółek publicznych, takich jak Mostostal Zabrze Holding S.A., Kredyt Inkaso S.A., Polenergia S.A. oraz GANT Development S.A.