Artur Olender

Przewodniczący Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Studiował na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektroniki i Automatyki, a także w London Business School. Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na rynku kapitałowym. Jest maklerem papierów wartościowych (licencja nr 13).

Jest wspólnikiem ADDVENTURE, która jest doradcą finansowym Emitenta. Artur Olender jest przewodniczącym rady nadzorczej INTERSPORT Polska S.A., przewodniczącym rady nadzorczej OTC S.A., przewodniczącym rady nadzorczej SOTIS Sp. z o.o., członkiem rad nadzorczych OTCF S.A. oraz Wind Mobile S.A. (obecnie Ailleron S.A.).

Artur Olender był przez wiele lat wiceprezesem, a od 2004 r. do 2008 r. prezesem zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. (obecnie TRIGON Dom Maklerski S.A.). Był także do 2008 r. prezesem zarządu Agencji Informacyjnej PENETRATOR Sp. z o.o. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych przy prywatyzacji ISKRA S.A., Ministra Skarbu przy prywatyzacji największego polskiego wydawnictwa – Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz największego polskiego producenta alkoholi – POLMOS Białystok S.A. Brał udział w realizacji kilkudziesięciu projektów pozyskania kapitału na rynku prywatnym i giełdowym. Wprowadzał na giełdę m.in. MOSTOSTAL WARSZAWA, ODLEWNIE POLSKIE, POLIGRAFIĘ, WSiP, POLMOS BIAŁYSTOK, INTERSPORT, K2, INTELIWISE i CYFROWY POLSAT. Doradzał WIRTUALNEJ POLSCE w pozyskaniu kapitału na rynku prywatnym od INTEL oraz PROKOM.

Konrad Płochocki

II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 2008 r. Od 2013 r. Radca Prawny, posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną przez Ministra Infrastruktury.

Jest dyrektorem generalnym Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

W okresie  listopad 2006 – grudzień 2007 Pan Konrad Płochocki był zatrudniony w Habitats Home Sp. z o.o. początkowo jako licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, a od czerwca 2007 r. jako dyrektor Działu Realizacji Umów (prawnik).  Pomiędzy listopadem 2008  a kwietniem 2009 był zatrudniony w „Hough, Lebiedziński & Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na stanowisku junior associate.  W okresie kwiecień 2009 – lipiec 2011 był zatrudniony w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego na stanowisku prawnik (ze specjalizacją w zakresie prawa hipoteczne, finansowania nieruchomości, prawa gospodarki nieruchomościami, prawa upadłościowego). Pomiędzy sierpniem 2011 a lutym 2012 był zatrudniony w CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k. jako prawnik, będąc członkiem zespołu prawa bankowego i finansów międzynarodowych. Od lutego 2012 jest zatrudniony w Polskim Związku Firm Deweloperskich, początkowo jako zastępca dyrektora generalnego, prawnik, a od lipca 2013 r. jako dyrektor generalny.

Pan Konrad Płochocki spełnia kryterium niezależności.

Jędrzej Śródka

Członek Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka.

Od 2010 roku jest związany z Grupą Emitenta, od stycznia 2015 r. w Grupie Emitenta pełni obowiązki asystenta projektanta oraz jest członkiem Zespołu ds. Standaryzacji. Odbył także m.in. praktyki budowlane. W 2010 r. podjął prace przy zagospodarowaniu „Ścieżki kulturowej czterech świątyń” we Wrocławiu. Odbył kurs „Start-Up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych” na Politechnice Wrocławskiej. W 2011 r. prezentował swoją pracę rysunkową na międzynarodowej konferencji w Meksyku pt. „Tematy i projekty dla miasta przyjaznego do zamieszkiwania” (Universidad Autonomia Metropolitana Unidad Azcapotzalco w mieście Meksyk).

Marek Gabryjelski

I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółek handlowych, w tym także w radach nadzorczych spółek publicznych. W 1998 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA, a w latach 1998-2002 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. – jako Associate w Dziale Corporate Finance, a następie jako Konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Nectar Polska Spółka z o.o. – wiodącego w kraju producenta miodów, miodów pitnych i produktów pszczelich, a w latach 2008-2014 – Wiceprezesa Zarządu Alvernia Studios Sp. z o.o. Od roku 2015 piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Finansami i Ryzykiem w PGNiG Supply &Trading GmbH. Poza ww. funkcjami Pan Marek Gabryjelski w przeszłości zasiadał także w radach nadzorczych spółek publicznych, takich jak Mostostal Zabrze Holding S.A., Kredyt Inkaso S.A., Polenergia S.A. oraz GANT Development S.A.

Kazimierz Śródka

Członek Rady Nadzorczej Archicom SA

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wielokrotnie nagradzany architekt i projektant z 35-letnim doświadczeniem. W roku 1996, na zaproszenie Ministra Kultury i Sztuki, prezentował wraz z Dorotą Jarodzką – Śródką swoje osiągniecia na Światowym Biennale Architektury w Wenecji.

Przed założeniem Archicomu w 1987 r. Kazimierz Śródka pracował w Wojewódzkim Biurze Projektów początkowo jako asystent Projektanta, a później Projektant oraz współpracował z PP Sztuka Polska. Członek DOIA i SARP.