Rekordowy rok Grupy Kapitałowej Archicom S.A.: 670 mln przychodów i 135 mln zysku netto w 2020 r.

• Przychody Grupy wzrosły o 31,8 % r/r, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 30,4%
• Zysk netto wyższy o 38,2% r/r
• 1.549 lokali przekazanych aktami notarialnymi, 1.219 lokali sprzedanych
• ~15% udziału w sprzedaży na rynku wrocławskim

– Rok 2020 był wyjątkowy i wymagający. Po raz kolejny w obliczu wyzwań rynkowych Archicom doskonale sobie poradził, działając w oparciu o sprawdzone fundamenty biznesowe, a także zachowując elastyczność w reagowaniu na potrzeby klientów, partnerów i pracowników. W tym roku przypada jubileuszowy 35 rok działalności naszej firmy, od małego studia projektowego doszliśmy do momentu, w którym łączymy siły z wiodącym w Polsce deweloperem Grupą Echo Investment S.A. To kolejny krok milowy w rozwoju spółki, a z mojej osobistej perspektywy podsumowanie jednego z ważniejszych zawodowo etapów w życiu – mówi Dorota Jarodzka-Śródka – prezes Archicom SA.

Grupa Archicom osiągnęła w 2020 r. rekordowe 669,9 mln zł przychodów, wobec 508,2 mln zł wypracowanych w 2019 r., utrzymując marże ze sprzedaży na wysokim, ponad 30% poziomie przy dwucyfrowym wzroście wolumenu przekazanych lokali (ponad 12% r/r). W ofercie Grupy na koniec grudnia znajdowało się 1.630 lokali, z czego ponad 1.300 we Wrocławiu, w inwestycjach o bardzo atrakcyjnych i zdywersyfikowanych lokalizacjach, oferujących zróżnicowaną propozycję dla klientów.

– Potwierdzeniem słuszności przyjętych przez nas założeń strategicznych jest między innymi rosnące zainteresowanie klientów ofertą Archicomu. Skupiamy się cały czas na doskonaleniu produktów, budując kulturę organizacyjną zorientowaną na klienta, nie tracąc jednocześnie z oczu wskaźników finansowych zapewniających nam stabilność i możliwość rozwoju. Pobiliśmy wiele własnych rekordów, jednakże nasze wskazania są jeszcze bardziej atrakcyjne na tle całej branży. Zrealizowane 135 mln PLN zysku netto przy wzroście o 38% to rezultat największej historycznie ilości przekazań aktami notarialnymi 1.549 szt. oraz zakończonej sukcesem komercjalizacji i częściowej sprzedaży kompleksu City Forum – komentuje Tomasz Ślęzak, członek zarządu Archicom.

Grupa Archicom pozostaje liderem we Wrocławiu pod względem liczby sprzedanych mieszkań, a jej udział w rynku wzrósł do szacunkowych 15%. Osiągnięty w 2020 roku wynik 1.219 lokali jest wysokim wynikiem zważywszy na to, że w pierwszym kwartale pandemii, sprzedaż drastycznie wyhamowała, a odbudowa popytu następowała powoli.
W 2020 roku ofertę Grupy wzbogaciło ponad 760 nowych mieszkań w 7 inwestycjach, w tym we Wrocławiu nowy projekt Sady nad Zieloną oraz kontynuacje projektów Olimpii Port, Plantów Racławickich i Awipolis oraz w Gdyni – Gardenia i Oxyvia, a w Łodzi II etap Poleskich Ogrodów.
Bank gruntów Spółki zabezpiecza realizację ponad 6.700 lokali, z czego 3.700 we Wrocławiu.
Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za 2020 r.

Opis 2020 2019 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)  
Sprzedaż mieszkań 1 219 1 462 -16,6%
Przekazania 1 549 1 382 12,1%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 669,9 508,2 31,8%
EBITDA 193,5 120,3 60,8%
EBIT 190,7 117,6 62,2%
Zysk netto 135,2 97,8 38,2%
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 30,4% 30,5% – 0,1pkt%
Marża EBIT 28,5% 23,1% 5,5 pkt%
Marża netto 20,2% 19,3% 0,9 pkt%

– Nasze wyniki są rekordowe na tle rezultatów poprzednich lat oraz plasują nas wysoko w kontekście konkurencji. Konsekwentnie trzymamy się przyjętej strategii zapewniającej nam stabilne i zróżnicowane źródła finansowania, ostrożne podejście do zaciągania długów połączone z powściągliwością w sferze kosztowej – mówi Artur Więznowski, członek zarządu ds. finansowych. Nie mamy wątpliwości, że ponad dwukrotny wzrost ceny akcji Archicomu w przeciągu roku (od kwietnia 2020) jest wyrazem zaufania i pozytywnej oceny jaką wystawa nam rynek kapitałowy. Obiektywnie zamknęliśmy najlepszy rok w historii Grupy Archicom – dodaje Artur Więznowski.
Rok 2020 był dla Grupy Archicom efektywny także w segmencie komercyjnym. W maju sfinalizowana została umowa sprzedaży pierwszego z dwóch budynków kompleksu City Forum – biurowca City 1 za kwotę 33,8 mln euro. Zakończona jest również realizacja drugiego z budynków kompleksu – City 2, który pozyskał już kolejnych renomowanych najemców.