Grupa Archicom publikuje wyniki za I półrocze 2016 r.

  • Rekordowa sprzedaż mieszkań – 620 do 26 sierpnia 2016 r., w tym 215 w I kw. i 223 w II kw.
  • Dzięki wprowadzeniu 835 lokali oferta wzrosła obecnie do 1.230 lokali
  • Oczekiwane jest przekroczenie celu sprzedaży w 2016 r. na poziomie 800 mieszkań o około 100 lokali
  • Wypracowane wyniki są zgodne z oczekiwaniami i harmonogramem realizowanych inwestycji – 117 przekazanych lokali, w całym roku celem zarządu jest przekazanie ok. 750 – 800 mieszkań. Kumulacja przekazań lokali i ich wpływu na wyniki finansowe jest oczekiwana w IV kwartale 2016 r.
  • Zwiększenie banku gruntów pod inwestycje mieszkaniowe do 3.162 lokali oraz po inwestycje biurowe o 24.000 GLA powierzchni biurowej
  • Przychody ze sprzedaży Grupy Archicom wyniosły w I półroczu 2016 r. 57 mln zł, a zysk netto 15,9 mln zł

 

Za nami bardzo dobra część roku. Do 26 sierpnia sprzedaliśmy 620 lokali, czyli aż o 64% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tym samy już przekroczyliśmy wynik sprzedażowy całego ubiegłego roku. Optymistycznie patrzymy na końcówkę roku, jeśli dotychczasowe trendy rynkowe będą utrzymane, to sprzedaż w tym roku może oscylować ok. 900 mieszkań – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicom.

 

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I półrocze 2016r.

Opis I pół. 2015 I pół. 2016 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 280 438 56,0%
Przekazania 188 117 -9,1%
Mieszkania w ofercie 761 1 305 71,5%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 51,0 57,0 11,7%
EBITDA 23,6 8,0 -66,1%
EBIT 23,0 7,6 -66,8%
Zysk netto 24,9 15,9 -36,4%
Wskaźniki
Marża EBITDA 46,3% 14,1%
Marża netto 48,9% 27,8%

 

 

Wysoka sprzedaż i duży potencjał przekazań w II pół. 2016 r.

 

Zdaniem Archicomu, wrocławski rynek nieruchomości mieszkaniowych będzie się dalej konsolidował, dzięki czemu zyskają przede wszystkim deweloperzy o największym udziale w rynku. Archicom, lider wrocławskiego rynku nieruchomości, zamierza korzystać ze sprzyjającej koniunktury i umacniać swoją pozycję.

 

Wrocławianie, których dotychczas nie było stać na zakup mieszkania, zasileni gotówką z programu 500+ i wsparciem z MDM będą szukać nieruchomości z segmentu popularnego. W pierwszym półroczu tego roku programem rządowym było objętych ponad 500 mieszkań z oferty Archicom – mówi Rafał Jarodzki, Wiceprezes Archicom. – Z drugiej strony widzimy duże zainteresowanie mieszkaniami o podwyższonym standardzie. Bardzo dobrze sprzedają się lokale w prestiżowej lokalizacji River Point. Dowodzi to słuszności naszej strategii obecności we wszystkich segmentach rynku dodaje Rafał Jarodzki.

 

Celem Grupy jest wzrost sprzedaży do ponad 1.000 mieszkań w 2017 r. z 611 w 2015 r.

 

W 2016 r. Grupa Archicom wprowadziła do oferty 835 lokali w inwestycjach: River Point, Młodnik, Księżno, Olimpia Port, Cztery Pory Roku oraz Słoneczne Stabłowice. Dzięki uruchomieniu nowych inwestycji, mimo szybko rosnącej sprzedaży, oferta Archicom poszerzyła się i wynosi obecnie 1.230 lokali.

 

Zgodnie z oczekiwaniami i harmonogramem, w I półroczu 2016 r. Archicom podpisał 117 aktów notarialnych. Były to głównie lokale w zakończonym w tym roku etapie inwestycji Ogrody Hallera. Miało to wpływ na przychody Grupy, które po pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. wniosły 57 mln zł wobec 51 mln zł w ubiegłym roku, kiedy to Archicom podpisał 188 aktów notarialnych.

 

Zakończenie budowy większości mieszkań w tym roku planowane jest w drugim półroczu, zatem przekazania klientom skumulują się w IV kw. 2016 r. Będzie to miało bezpośredni wpływ na wyniki w tym okresie. Celem zarządu jest przekazanie klientom w całym roku około 750-800 mieszkań.

 

Rośnie bank gruntów

 

Grupa dalej poszerza bank ziemi i negocjuje zakup kolejnych atrakcyjnych gruntów. Działki, którymi już dysponuje, pozwalają na wybudowanie łącznie 3.162 mieszkań, co około 2,5-krotnie przewyższa aktualną ofertę Archicomu. Spółka prowadzi także negocjacje w sprawie zakupu kolejnych gruntów.

 

Wykorzystując doświadczenie zdobyte na wrocławskim rynku nieruchomości Archicom zamierza rozpocząć działalność w Krakowie. Spółka wykonała już pierwszy krok kupując za 5,7 mln zł działki w prestiżowej dzielnicy Podgórze, na których powstanie ok. 80 mieszkań.

 

W minionych miesiącach Grupa kontynuowała też zwiększanie banku ziemi we Wrocławiu. Archicom podpisał umowy przedwstępne i przyrzeczone na kupno gruntów pozwalających wybudować 1.100 mieszkań w dwóch lokalizacjach w północnej i południowej części Wrocławia.

 

Grupa kupiła również działkę w centrum Wrocławia umożliwiającą budowę budynków biurowych o powierzchni 24.000 mkw.

 

Zwiększanie banku gruntów finansowane jest ze środków własnych oraz pieniędzy pozyskanych od inwestorów w trakcie IPO oraz emisji obligacji.