Archicom: 75,3 mln przychodów w I kw.2018 r.

  • Zysk netto Grupy wyniósł 8,5 mln zł, czyli o ponad 188,3% więcej niż rok wcześniej
  • 228 przekazanych lokali przełożyło się na 75,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2018 r. i były o 48% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r.
  • Grupa ma aktualnie w ofercie 2.300 mieszkań oraz bank gruntów umożliwiający realizację ok. 5.700 lokali
  • Archicom planuje wypłacić 1,65 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2017 rok, uwzględniając 0,21 zł wypłacone w zeszłym roku tytułem zaliczki

Wyniki osiągnięte przez Grupę Archicom w pierwszym kwartale są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przyjętą strategią. Klienci odbierają właśnie klucze do mieszkań, które kupili w 2017, czy nawet w 2016 roku, kiedy osiągaliśmy rekordowe wyniki sprzedaży. Nasze cele na ten rok są ambitne, dlatego starannie przygotowujemy i wprowadzamy do sprzedaży nowe inwestycje. Fundamentem naszej oferty i przyszłej sprzedaży jest oczywiście bogaty bank ziemi, który systematycznie uzupełniamy o nowe grunty na rynkach na których działamymówi Rafał Jarodzki, wiceprezes Zarządu Archicom. – W realizacji tych celów, oraz w dalszym konsekwentnym rozwoju Grupy Archicom i wzmacnianiu pozycji na rynku ogólnopolskim istotną rolę odegra Krzysztof Andrulewicz, który w maju został nowym Prezesem Spółki – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I kw. 2018 r.

Opis I kw. 2018 I kw. 2017 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 257 366 (29,8)%
Przekazania 228 167 36,5%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 75,3 50,9 48,1%
EBITDA 12,0 5,0 139,8%
EBIT 11,5 4,7 147,1%
Zysk netto 8,5 2,9 188,3%
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 29,2% 21,9% 7,4 pkt%
Marża EBITDA 15,9% 9,8% 7,2 pkt%
Marża netto 11,3% 5,8% 6,6 pkt%

 

Archicom wypracował w I kw. 2018 r. wyższy o 188,3 % r/r skonsolidowany zysk netto, który wyniósł 8,5 mln zł wobec 2,9 mln zł osiągniętego w I kw. 2017 r. Przychody Grupy w 2017 r. wzrosły o 48,1% do poziomu 75,3 mln zł. W analogicznym okresie 2017 r. przychody wyniosły 50,9 mln zł. Wzrost wskaźników operacyjnych, w tym przede wszystkim marży brutto ze sprzedaży do poziomu 29,2% możliwy był dzięki atrakcyjnej strukturze przekazań, w której istotny udział miały projekty wysokomarżowe.

W pierwszym kwartale 2018 r. Archicom sprzedał 257 i przekazał 228 lokali klientom. Do 23 maja 2018 r. deweloper sprzedał kolejne 223 lokale. Klienci najczęściej decydują się na zakup mieszkania na osiedlach społecznych Olimpia Port, Cztery Pory Roku, Słoneczne Stabłowice czy Księżno. Dużym zainteresowaniem cieszy się także kolejny etap inwestycji Browary Wrocławskie, który trafił do sprzedaży na początku II kw. 2018 r. oraz inwestycja Łąkowa w Łodzi na której dostępne są mieszkania gotowe do zamieszkania.

Szeroka oferta i bogaty bank ziemi

Oferta mieszkaniowa Grupy to blisko 2.300 lokali dostępnych w kilkunastu projektach mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. W I kw. 2018 r. Archicom wprowadził do sprzedaży łącznie 293 mieszkania: ponad 120 lokali w kolejnych etapach osiedli Cztery Pory Roku i Słoneczne Stabłowice oraz 170 mieszkań na osiedlu Przylesie Marcelin IV. W kwietniu do sprzedaży trafił nowy etap (286 mieszkań) w cieszącej się ogromną popularnością inwestycji Browary Wrocławskie, a w maju uruchomiony został ostatni etap Formy liczący 255 mieszkań. Poszerzanie i dywersyfikację oferty umożliwia atrakcyjny bank ziemi pozwalający aktualnie na realizację łącznie ok. 5.700 lokali w kolejnych latach. Od początku roku Grupa zabezpieczyła grunty na realizację 420 mieszkań i konsekwentnie monitoruje rynki na których prowadzi działalność w poszukiwaniu nowych okazji inwestycyjnych.

Hojna dywidenda

Polityka dywidendowa Grupy Archicom zakłada wypłatę dywidend w wysokości co najmniej 50% zysku netto. Zgodnie z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie, którego termin wyznaczono na 30 maja Archicom planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy łącznie 42,2 mln zł co oznacza 1,65 zł na akcję. Dywidenda z zysku za 2017 r., która ma zostać wypłacona w czerwcu wyniesie 36,9 mln zł, czyli 1,44 zł na akcję. W grudniu 2017 r. deweloper wypłacił już akcjonariuszom zaliczkę na dywidendę w łącznej wysokości 5,4 mln zł czyli 0,21 zł na akcję.

– Dobre wyniki finansowe i silna pozycja gotówkowa umożliwiły nam wypłacenie w 2017 r. wyższej dywidendy niż rok wcześniej. Nasi akcjonariusze otrzymali w 2017 r. łącznie prawie 24 mln zł (1,01 zł/akcję), w tym 0,21 zł/akcję było zaliczką na poczet dywidendy za 2017 r. – mówi Paweł Ruszczak, Członek Zarządu Archicom. – W tym roku zamierzamy przeznaczyć na dywidendę jeszcze wyższą kwotę i wypłacić dodatkowe 36,9 mln zł (1,44 zł/akcję). Stopa dywidendy wyniesie zatem 9% i będzie jedną z najatrakcyjniejszych na GPW.