Archicom: 484,5 mln przychodów w 2018 r.

 

  • 1370 sprzedanych i 1329 przekazanych lokali w 2018 r.
  • Przychody Grupy wzrosły o 46,7% dzięki rekordowej liczbie przekazanych lokali
  • Marża brutto ze sprzedaży na stabilnym poziomie 27,3%
  • Zysk netto niższy o 2,2% r/r z uwagi na zdarzenia jednorazowe w 2017 r.
  • W ofercie ponad 1880 lokali (stan na 31.03.2019 r.)
  • Bank gruntów zabezpiecza budowę ponad 5600 lokali, w tym 3700 we Wrocławiu
  • Pierwszy budynek kompleksu City Forum wynajęty w ponad 80%

 

Wyniki, które osiągnęliśmy w 2018 roku to efekt zwiększenia skali działalności w ostatnich latach oraz zaufania, jakim obdarzyli nas po raz kolejny klienci. Rekordowa liczba podpisanych aktów notarialnych i atrakcyjna struktura przekazywanych mieszkań, pozwoliły nam istotnie poprawić przychody i jednocześnie utrzymać marżę brutto ze sprzedaży na bardzo dobrym poziomie. Wzmocniliśmy też naszą pozycję na wymagającym rynku deweloperskim, który od kilkunastu miesięcy znajduje się pod mocną presją wynikającą z rosnących kosztów wykonawstwa, gruntów i płac mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Archicom. Tegoroczna sytuacja na rynku będzie podobnie jak w 2018 roku zależeć od wielu czynników zewnętrznych oraz planowanych zmian legislacyjnych. Potrzeby mieszkaniowe w Polsce cały czas są jednak duże, dlatego podtrzymujemy ogłoszone na początku tego roku cele zarządu, osiągnięcia wyniku sprzedaży na poziomie 1300-1600 mieszkań i przekazań klientom 1500-1600 lokali – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za 2018 r.

Opis 2018 2017 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 1370 1431 (4,3%)
Przekazania 1329 942 41,1%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 484,5 330,3 46,7%
EBITDA 85,9 67,3 27,7%
EBIT 83,8 65,7 27,6%
Zysk netto 56,0 57,3 (2,2%)
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 27,3% 27,4% (0,1 pkt%)
Marża EBITDA 17,7% 20,4% (3,9 pkt%)
Marża netto 11,6% 17,3% (5,7 pkt%)

 

Przychody Grupy Archicom wyniosły 484,5 mln zł i były o 46,7% wyższe od 330,3 mln zł, które deweloper wypracował rok wcześniej. Istotny wpływ na osiągnięte w 2018 r. wyniki, miała przede wszystkim rekordowa liczba 1329 przekazanych lokali. Oznacza to wzrost o 41,1% w porównaniu z 2017 r., kiedy podpisane zostały 942 akty notarialne. Marża brutto ze sprzedaży utrzymała się na poziomie z poprzedniego roku i wyniosła 27,3%. EBIT Grupy poprawił się o 27,6% r/r i wyniósł 83,8 mln zł, a EBITDA wzrosła w 2018 r. o 27,7% do 85,9 mln zł.

Grupa Archicom wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 56,0 mln zł, który był o 2,2% niższy od 57,3 mln zł zysku wypracowanego w 2017 r. Wynik z poprzedniego roku uwzględnia zdarzenia jednorazowe, w tym przede wszystkim zysk z okazyjnego nabycia Archicom Polska (dawniej mLocum) w wysokości 18,9 mln zł. Na niższy wynik tego roku wpłynęło z kolei zaksięgowanie w 2018 r. 7,6 mln zł tytułem rezerwy dotyczącej kontroli CIT za 2013r.

Tak jak zapowiadaliśmy czwarty kwartał był dla nas pracowity pod względem liczby przekazywanych mieszkań, co w rezultacie przełożyło się bardzo dobre rezultaty w całym roku. Dzięki dobrym wynikom i silnej pozycji gotówkowej będziemy zgodnie z przyjętą polityką rekomendowali wypłatę dywidendy – mówi Paweł Ruszczak, członek zarządu Archicom – Pomimo perturbacji na rynku, zakończone w ostatnich miesiącach projekty zrealizowaliśmy przy zachowaniu satysfakcjonującej marżowości, a osiągnięte wskaźniki rentowności kształtują się na bardzo dobrych poziomach – dodaje.

Rekordowe przychody i przekazania, stabilna oferta

W 2018 r. sprzedaż wyniosła łącznie 1370 lokali, czyli o 4,3% mniej niż w 2017 r. Wynik ten oznacza, że Grupa osiągnęła 6-ty rezultat pod względem liczby sprzedanych lokali, wśród działających na polskim rynku nieruchomości deweloperów, wobec 8-go miejsca zajmowanego w 2017 r. Najpopularniejszym osiedlem wśród klientów jest niezmienne flagowy projekt Archicom, wieloetapowe osiedle społeczne Olimpia Port. Duże zainteresowanie budzą również mieszkania na wrocławskich osiedlach Słoneczne Stabłowice, Cztery Pory Roku, Forma i Księżno. W strukturze sprzedaży istotne znaczenie miały również realizowane przez Archicom Polska inwestycje: Łąkowa w Łodzi i Przylesie Marcelin w Poznaniu.

W ofercie sprzedaży znajduje się obecnie ponad 1880 lokali w kilkunastu projektach mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. Najważniejszym rynkiem działalności pozostaje niezmiennie Wrocław, gdzie klienci mogą wybierać spośród około 1700 mieszkań. W ofercie dewelopera znajduje się łącznie blisko 280 gotowych mieszkań na terenie Wrocławia, w inwestycji Łąkowa w Łodzi i Rozewska w Gdyni. Deweloper wprowadził w 2018 r. do sprzedaży około 1250 mieszkań w kolejnych etapach wrocławskich inwestycji Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Forma, Słoneczne Stabłowice, Olimpia Port oraz inwestycji Przylesie Marcelin w Poznaniu, a pod koniec roku uruchomiona została nowa inwestycja Czwarty Wymiar. W pierwszym kwartale 2019 r. rozpoczęto sprzedaż kolejnych 427 mieszkań w inwestycjach Cztery Pory Roku, Browary Wrocławskie oraz najnowszym projekcie – Awipolis, zlokalizowanym na wrocławskim Oporowie.

Bank ziemi, który zabezpiecza aktualnie budowę ponad 5600 mieszkań, w tym około 3700 we Wrocławiu, został od początku 2018 r. do końca marca 2019 r. uzupełniony o grunty umożliwiające realizację ponad 1200 mieszkań.

Grupa Archicom realizuje ponadto jeden z najciekawszych obecnie projektów biurowych na terenie Wrocławia – kompleks City Forum o powierzchni 24 tys. m kw. Pierwszy budynek City One, który otrzymał pod koniec marca 2019 r. pozwolenie na użytkowanie, będzie w najbliższych miesiącach gotowy na przyjęcie najemców. Komercjalizacja budynku City One uwzględniając podpisane umowy i listy intencyjne to ponad 80%.