Archicom: 219,6 mln przychodów po trzech kwartałach 2018 r.

  • Wzrost przychodów Grupy o 24,8% dzięki większej liczbie przekazanych lokali
  • Zysk netto i EBITDA Grupy niższe niż w III kw. 2017 r. z uwagi na transakcje jednorazowe w 2017 roku tj. 18,9 mln zł zysku z okazyjnego nabycia i 4,5 mln zł zysku ze sprzedaży przez mLocum spółki zależnej zaksięgowanych w III kw. 2017 r.
  • 1.177 mieszkań sprzedanych do końca października 2018 r.
  • Zdywersyfikowana oferta licząca ok. 1.600 lokali
  • Bank gruntów umożliwiający realizację ponad 5.900 lokali

 

W 2018 r. zwiększyliśmy przychody o blisko 25% i pomimo pełnej wyzwań sytuacji na rynku deweloperskim w dalszym ciągu utrzymujemy sprzedaż na zadowalającym poziomie. Głównym czynnikiem hamującym sprzedaż mieszkań jest tegoroczny wzrost cen wynikający ze wzrostu kosztów budowy i kosztów zakupu gruntów. Wyższe o kilkanaście procent koszty zakupu mieszkania spowodowały istotne osłabienie popytu i wydłużenie procesu zakupowego. Klienci coraz częściej wstrzymują decyzję o zakupie mieszkania do końcowego etapu realizacji inwestycji lub nawet jej zakończenia mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes Zarządu Archicom. Na rynku brakuje nowych inwestycji ze względu na przesunięcie przez deweloperów terminu rozpoczęcia nowych projektów Obserwujemy coraz większe zainteresowanie mieszkaniami gotowymi, których obecnie Archicom ma w ofercie około 250. Dla klientów oznacza to optymalizację kosztów kredytowania i duży komfort natychmiastowej przeprowadzki – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I-III kw. 2018 r.

Opis I-III kw.2018 I-III kw.2017 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 1009 400 1,7%
Przekazania 652 497 31,2%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 219,6 176,0 24,8%
EBITDA 24,4 48,1 (49,3%)
EBIT 22,9 47,0 (51,3%)
Zysk netto 15,9 47,2 (66,4%)
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 25,1% 31,5% (6,4 pkt%)
Marża EBITDA 11,1% 27,3% (16,2 pkt%)
Marża netto 7,2% 26,8% (19,6 pkt%)

 

Przychody wyniosły 219,6 mln zł i były o 24,8% wyższe niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 176 mln zł. Grupa podpisała w analizowanym okresie 652 akty notarialne, co oznacza wzrost o 31,2% wobec 497 mieszkań przekazanych w I-III kw. 2017 r. Marża brutto ze sprzedaży na koniec września 2018 r. wyniosła 25,1% i była niższa o 6,4 pkt %, z uwagi na mniejszą liczbę wysokomarżowych mieszkań w strukturze dotychczas przekazanych klientom mieszkań w tym roku. W ostatnim kwartale klienci będą odbierali klucze do mieszkań charakteryzujących się wyższa marżowością.

Istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Archicom powinien mieć IV kwartał tego roku. Celem Zarządu jest przekazanie do końca roku ok. 600 mieszkań, co powinno istotnie wpłynąć na poziom przychodów ze sprzedaży Grupy. Część przekazywanych inwestycji charakteryzuje się wysoką marżowością, dlatego wskaźniki rentowności w całym 2018 r. powinny być lepsze niż obecnie – mówi Paweł Ruszczak, członek Zarządu Archicom. – Słabsze wyniki na poziomie EBITDA i zysku netto to przede wszystkim efekt jednorazowych transakcji związanych z zakupem mLocum wpływających na wynik III kwartału 2017 roku – dodaje

W trzech kwartałach 2018 r. Grupa Archicom wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 15,9 mln zł. W analogicznym okresie 2017 r. wyniósł on 47,2 mln zł z uwagi na przejęcie w tym czasie spółki mLocum i zaksięgowaniu 18,9 mln zł tytułem zysku z okazyjnego nabycia oraz 4,5 mln zł zysku z transakcji sprzedaży przez mLocum spółki zależnej. EBITDA Grupy po trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 24,4 mln zł i była o 49,3% niższa niż w 2017 r.

Dobra sprzedaż mieszkań dzięki zdywersyfikowanej ofercie i bogatemu bankowi ziemi

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. Grupa Archicom sprzedała 1.009 mieszkań, czyli o 1,7 % więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Łącznie do końca października 2018 r. nabywców znalazło 1.177 mieszkań. Największym zainteresowaniem klientów cieszą się wieloetapowe osiedla realizowane przez Grupę Archicom we Wrocławiu: Olimpia Port, Cztery Pory Roku, Słoneczne Stabłowice, Księżno i Forma. Najpopularniejszym osiedlem realizowanym przez spółkę zależną Archicom Polska, na innych niż wrocławski rynkach, jest zlokalizowana w Łodzi inwestycja Łąkowa, na której w ofercie sprzedaży znajduje się jeszcze 135 gotowych do zamieszkania lokali.

Oferta mieszkaniowa Grupy Archicom to ponad 1.600 lokali w kilkunastu projektach mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. W samym Wrocławiu klienci mogą wybierać spośród około 1.340 mieszkań, w tym blisko 100 gotowych w zakończonych już inwestycjach. Do końca roku zrealizowane zostaną kolejne projekty takie jak Forma, Księżno, Młodnik czy Na Ustroniu. Do końca roku do sprzedaży trafi jeszcze ponad 200 mieszkań w kolejny etapie inwestycji Olimpia Port oraz w projekcie Czwarty Wymiar – Nowe Żerniki.

W 2018 r. do sprzedaży trafiły dotychczas łącznie 834 lokale w kolejnych etapach wrocławskich inwestycji Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Forma, Słoneczne Stabłowice oraz inwestycji Przylesie Marcelin w Poznaniu. Bank gruntów pozwalający obecnie na realizację ponad 5.900 został w ostatnich miesiącach uzupełniony o blisko 200 mieszkań, dzięki zabezpieczeniu atrakcyjnego gruntu w poznańskiej dzielnicy Śródka.