Skip to main content

Deweloper przyjazny – czyli jaki? cz. 3 z 4

Wartość certyfikatów

Jeśli firma dobrowolnie poddaje się procesowi certyfikacji to oznacza, że osiągnęła już taki poziom rozwoju i stabilności finansowej, że może się nim chwalić. Każda weryfikacja  jest istotna i cenna. W branży budowlanej szczególnie ważna jest certyfikacja Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (dawnej Krajowej Izby Budownictwa), który od 1999 r. przyznaje Certyfikat Dewelopera. Idea Certyfikatu Dewelopera zrodziła się z potrzeby uregulowania dynamicznie rozwijającego się rynku deweloperskiego. Od początku patronował temu przedsięwzięciu Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a dziś Ministerstwo Infrastruktury. Aby otrzymać Certyfikat firma deweloperska musi funkcjonować na rynku przynajmniej trzy lata, zrealizować 3 budynki wielorodzinne lub 20 domów jednorodzinnych i wykazywać dobrą sytuacje ekonomiczną. Kolegium Ekspertów KIB analizuje wnioski o przyznanie Certyfikatu. Sprawdza kondycję finansową, jakość oferty mieszkaniowej oraz poziom obsługi klienta. Bada też pozycję rynkową, rzetelność budowlaną, gwarancje finansowe dla klienta oraz bezpieczeństwo prawne. Istotne są również rekomendacje partnerów handlowych i ocena mieszkańców. Certyfikat Dewelopera przyznawany jest na dwa lata. Może być odnowiony lub – jeżeli firma straci publiczną wiarygodność – cofnięty.

Cenne jest również wyróżnienie dewelopera tytułem „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Uczestnicy tego programu, ubiegający się o przyznanie certyfikatu, muszą bowiem udowodnić, że w swoich działaniach kierują się rzetelnością, uczciwością oraz lojalnością; że potrafią usatysfakcjonować klientów, a także wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec dostawców i skarbu państwa.

Jednak samych deweloperów najbardziej cieszą te wyróżnienia, które pochodzą bezpośrednio od klientów (np. plebiscyt  „Dom, w którym chciałbyś mieszkać”) lub są ich głosem wyrażanym za pośrednictwem mediów. Cenne są te zestawienia, w których dziennikarze testują osobiście, w jaki sposób jest prowadzony proces sprzedażowy, jak skonstruowana jest umowa deweloperska. W październiku Rzeczpospolita opublikowała III Ranking, w którym typowała najbardziej przyjaznych deweloperów roku 2006.  Badała, u którego dewelopera klient może uzyskać najwięcej informacji potrzebnych do zakupu mieszkania, sprawdzała kompetencje sprzedawców w zakresie wiedzy o własnej firmie i oferowanym produkcie, przyglądała się zapisom umów pod kątem ochrony praw klienta. Na podstawie zebranych przez dziennikarzy informacji prawnicy analizowali czy zapisy umowy nie narażają nabywców mieszkań na ryzyko utraty pieniędzy i czy w równym stopniu chronią prawa klienta i inwestora. Trzecia już edycja rankingu dowodzi, ze nie ma jeszcze stabilnych standardów. Korzystając z popytu deweloperzy sprzedają nie tylko „sprzedają dziury w ziemi”, a nawet… marzenia. Dlatego ambicją rankingu jest wskazywanie liderów, którzy dbają o wysoki poziom procesu sprzedażowego w długiej perspektywie czasowej. Certyfikaty stanowią dla klienta pewną gwarancję wiarygodności i rzetelności dewelopera, dlatego docenić należy starania deweloperów w kierunku ich przyznania i utrzymania. Poddawanie się przez deweloperów procesom weryfikacji celem otrzymania certyfikatów, przyczynia się do stałego podnoszenia poziomu ich usług oraz tworzenia coraz to nowych standardów jakości branży deweloperskiej. A to z kolei przekłada się na zadowolenie klientów.

Otwarcie na potrzeby klientów

Czego jeszcze klient oczekuje od przyjaznego dewelopera? Jak zawsze chce szybko i bezpiecznie dokonać transakcji i cieszyć się dokonanym zakupem. Zatem istotna jest sprawna organizacja procesu sprzedaży i odpowiedni produkt. Czas potrzebny na poznanie dewelopera i jego oferty oraz porównanie z konkurencją, czas na zweryfikowanie swoich potrzeb w kontekście aktualnej oferty rynkowej i swojej zdolności finansowej –  to wszystko stanowi dziś dużą wartość dla klienta Zapewniając mu dostęp do informacji w łatwo dostępnych punktach sprzedaży, w Internecie, na placu budowy, poprzez szczegółowe i profesjonalnie przygotowane materiały reklamowe czy dostęp do konsultantów  finansowych, deweloper ułatwi podjęcie decyzji.

Bezpieczeństwo transakcji to kolejna wartość dla klienta. Gwarancją bezpiecznej transakcji jest zapewnienie przez dewelopera możliwości negocjacji umowy, aby w równym stopniu chroniła prawa obu stron oraz zgodność jej postanowień z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i standardami PZFD.  Przynależność do organizacji branżowych, zdobyte nagrody i  certyfikaty, czy współpraca z bankami finansującymi inwestycje tworzą wizerunek godnego zaufania partnera, a to rodzi poczucie bezpieczeństwa dla klienta. Niektórzy deweloperzy jako standard bezpiecznej transakcji oferują polisę ubezpieczeniową „TUW Bezpieczny Dom” chroniącą zainwestowane środki do czasu podpisania aktu notarialnego. Jest  to pierwsze deweloperskie ubezpieczenie mieszkań w budowie dostępne tylko  dla członków Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, które powstało w ramach PZFD. Przynależność do tych organizacji oraz państwowa licencja do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej gwarantują stabilność finansową i wiarygodność firm oferujących tę polisę.

Po trzecie wreszcie to satysfakcja z  faktu posiadania atrakcyjnej nieruchomości oraz wzrostu jej wartości. Mieszkania zaprojektowane z myślą o ich funkcjonalności oraz ergonomii nie wymagają przeróbek, nie ma w nich straty coraz cenniejszych metrów na niepotrzebne ciągi komunikacyjne lub inne nieprzemyślane rozwiązania; są funkcjonalne i skrojone dokładnie do potrzeb klientów, a  najbliższe otoczenie zaaranżowane estetyczne już na początku użytkowania inwestycji.

Ważne jest, by inwestycja deweloperska była reakcją  na oczekiwania klientów. Uważne słuchanie uwag klientów pozwala na precyzyjnie ustalanie ich aktualnych potrzeb i tworzenie nowych standardów. Stąd powstają osiedla chronione, monitorowane, z coraz to bardziej rozwiniętymi systemami teleinformatycznymi, instalacjami niskoprądowymi, rozbudowaną siecią internetową. Już niebawem standardem stanie się klimatyzacja mieszkań, elektroniczne sterownie urządzeniami i inne rozwiązania technologiczne. Takie są bowiem potrzeby nabywców mieszkań. Przyjazny deweloper powinien na bieżąco śledzić nieustannie zmieniające się wymagania rynku i formułować swoją ofertę zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Przejdź do ostatniej, czwartej części artykułu.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.

Archicom w obiektywie