Skip to main content

Deweloper przyjazny – czyli jaki? cz.2 z 4

Partnerski dialog z klientem
Przyjazny deweloper tworząc projekt swoich przedsięwzięć, myśli przede wszystkim o stworzeniu dobrych miejsc do życia, a nie tylko wybudowaniu budynku. A to wymaga wsłuchania się w potrzeby klienta, podejmowania dialogu i częste dyskusje, podczas których klienci artykułują swoje oczekiwania, nietypowe życzenia. Deweloper ze swojej strony wyjaśnia, jakie są możliwości realizacyjne i konsekwencje  finansowe danych rozwiązań.
Początkowo zagubiony w procesie zakupu mieszkania klient, w miarę rozwoju branży zdobywał coraz to wyższą świadomość i wiedzę. Często to właśnie deweloper wprowadzał go w zawiłe niuanse nabywania nieruchomości, poprzez wydawanie poradników odnośnie zakupu mieszkania, inspirowanie mediów do poruszania tej tematyki, ale przede wszystkim negocjowanie z klientem umowy deweloperskiej i systematycznie udoskonalanie jej zapisów.  Trzeba pamiętać, iż w tym procesie nie tylko deweloper ma obowiązki, również klient dokonując wyboru inwestycji musi sam sprawdzić kilka podstawowych faktów i dookreślić swoje potrzeby, aby odczuwać satysfakcję z podjętych decyzji oraz trafnie i bezpiecznie ulokować środki finansowe. Pomocna jest w tym zakresie dłoń przyjaznego dewelopera, który podejmuje nieustanny dialog z klientem, co przyczynia się do doskonalenia jego usług i podnoszenia ich poziomu, a to z kolei buduje zadowolenie klientów. Ich uwagi są bardzo cennym materiałem, którego analiza i odpowiednie wykorzystanie sprzyjają nieustannemu rozwojowi oraz kreowaniu standardów jakościowych branży deweloperskiej. Budowanie partnerskich relacji z klientem, doradzanie, rozpoznawanie potrzeb i ich realizacja oraz podejmowanie z nim dialogu na każdym etapie procesu inwestycyjnego przyczynia się do budowania wizerunku przyjaznego dewelopera.

Kodeks dobrych praktyk w relacjach klient-deweloper
W początkach działalności deweloperskiej, w latach dziewięćdziesiątych, deweloperzy działali po omacku – żadnych wzorców i doświadczeń. Uczyli się na własnych błędach i w mniejszym bądź większym stopniu reagowali na sugestie klientów. Rynek rozwijał się stopniowo, co zrodziło potrzebę ukształtowania się standardów jakościowych nowej branży. Rolę tę przyjął na siebie Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa (dawniej Krajowa Izba Budownictwa), który sprawdza wiarygodność firm, przyznając im Certyfikat Dewelopera.
Deweloperzy zrzeszeni w PZFD są zobligowani do przestrzegania postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Klient – Deweloper. Kodeks ten został opracowany z myślą o ochronie klientów chcących zakupić mieszkanie przed nieuczciwymi deweloperami. Zakładając równość stron i wzajemne relacje partnerskie, opisuje on zasady obowiązujące dewelopera przy realizacji całości procesu inwestycyjnego, jak również zasady obowiązujące klienta przystępującego do zakupu mieszkania aż do czasu przeniesienia na niego własności lokalu aktem notarialnym.
Przynależność do organizacji branżowych uwiarygodnia pozycję dewelopera. Członkostwo bowiem zobowiązuje – deweloper musi spełnić szereg wymogów formalnych, posiadać określone doświadczenie i stale podnosić poziom usług, aby znajdować się w szeregu członków danego stowarzyszenia. Dodatkowo, jeśli naruszy zasady etyki lub złamie prawo i robi to notorycznie może zostać wykluczony z danej organizacji, a to z pewnością nie przyczyni się do postrzegania go jako godnego zaufania partnera.

Czytaj dalej.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.

Archicom w obiektywie