Skip to main content

Stabilność dewelopera kluczem do dobrego wyboru

W pierwszych dniach kwietnia kilkanaście dni po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemicznego Archicom obchodził 34- lecie swojej działalności. Firma rozpoczęła kolejny rok pracy w obliczu następującego spowolnienia. Część klientów szukających mieszkania zaczęła pogłębiać informacje na temat stabilności dewelopera i bezpieczeństwa transakcji, a część wstrzymała się z zakupem. Trudno się dziwić, zakup mieszkania jest ważną decyzją życiową, przy której należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Jednym z nich jest wiarygodność i kondycja biznesowa inwestora, z którym zawierana jest transakcja zakupu. Parametry te oraz renoma marki wpływają znacząco na pozycję w scoringu bankowym, w przypadku gdy staramy się o kredyt. Banki wyżej notują firmy o nieposzlakowanej pozycji, co daje większe szanse na pozyskanie kredytu niż w przypadku dewelopera bez potwierdzonej historii i przejrzystości finansowej.

Jak zweryfikować dewelopera? Najważniejsze kryteria

1. Doświadczenie i rynkowe know-how

Podstawową informacją, którą powinniśmy sprawdzić, jest historia firmy mierzona długością działalności, liczbą zrealizowanych inwestycji i obsłużonych klientów. Dowiemy się, czy spółka miała szansę na zbiór cennych doświadczeń biznesowych w trakcie zmieniających się faz koniunktury. Warto także ocenić, jak z upływem czasu radzi sobie architektura osiedli naszego dewelopera. Zerknijmy, czy firma może pochwalić się przynależnością do ważnych organizacji branżowych. Ponad trzy dekady działalności Archicomu to tysiące sprzedanych mieszkań, ponad 150 zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych, 6 biurowców, ponad 16 000 mieszkańców, ale także, a może przede wszystkim niezwykle ciekawa perspektywa gospodarcza. To przynajmniej kilka cykli koniunkturalnych, zmiana ustroju i wejście w fazę gospodarki wolnorynkowej, rozwój prywatnego sektora deweloperskiego wraz z rozwojem branżowych organizacji i aktów prawnych, kryzysy gospodarcze i zmieniające się trendy rynkowe. Archicom przez te wszystkie lata świetnie sobie radził, budując pozycję lidera na wrocławskim rynku mieszkaniowym, a poprzez przejęcie spółki mLocum w 2017 r., stał się dużą i silną marką o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie znajduje się w grupie 6-ciu największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, a udział w macierzystym rynku wynosi aż 11%.

Sprzedaż mieszkań przez firmę urosła od roku 2013 z poziomu 429 lokali, przez 942 w 2016 r., aż do rekordu w 2019 r., czyli 1 462 lokali. Wynik ten świadczy zarówno o popularności mieszkań wśród nabywców, jak i o olbrzymim zaufaniu, którym obdarzają nas klienci. Oferta spółki to ponadczasowy styl i architektura odporna zarówno na wahania koniunktury, jak i mody rynkowe. Archicom jako niezwykle aktywny członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich bierze udział w inicjatywach mających na celu utrzymanie dobrej kondycji branży a przez to poprawę sytuacji mieszkaniowej Polaków. Jedną z najważniejszych była praca nad ustawą deweloperską regulującą rynek i chroniącą interesy nabywców. Przynależność do związku to wymiana wiedzy ze wszystkimi uczestnikami rynku mieszkaniowego: inwestorami, magistratem, a także instytucjami rządowymi. Pozwala to na aktualny ogląd sytuacji rynkowej i umożliwia zwinne reagowanie na zmiany, zwłaszcza w tak trudnych sytuacjach jak obecna epidemia koronawirusa.

2. Sytuacja finansowa i ustandaryzowane sposoby raportowania

Archicom dzięki obecności na GPW zapewnia maksymalną transparentność swojej sytuacji biznesowej, dzieląc się cyklicznie z otoczeniem rynkowym wynikami finansowymi. Raporty publikowane są kwartalnie i obejrzeć je można na stronie spółki w sekcji Relacje Inwestorskie. Sprawozdania finansowe Grupy Archicom sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (ang. IFRS) oraz cyklicznie badane są przez niezależnych audytorów finansowych. Po zakończeniu każdego kwartału oraz publikacji wyników finansowych Zarząd organizuje konferencję, podczas której udziela odpowiedzi na szereg pytań analityków z różnych instytucji finansowych. Niezależnie od tego każdy z nas może dokonać podstawowej analizy, która powinna obejmować takie wskaźniki jak przychody, zysk, struktura i wielkość zadłużenia oraz wysokość kapitału własnego. Ze sprawozdań za rok 2019 r. dowiemy się, że przychody Archicomu były rekordowe i wynosiły ponad 500 milionów, co stanowi wynik lepszy o blisko 5% w stosunku do roku ubiegłego. Przyglądając się danym finansowym, dowiemy się, że spółka ma bezpieczną i stabilną strukturę bilansową, w której prawie 40% stanowi kapitał własny, a kolejne 20% to zobowiązania długoterminowe w postaci kredytów i obligacji korporacyjnych. W opublikowanym niedawno zestawieniu analitycy Forbes obliczyli, że Capital Gearing Archicomu wynosi 28, co w skali 1 – 100 jest bardzo dobrym wynikiem. Wskaźnik ten określa stosunek zadłużenia odsetkowego netto do kapitału własnego, a im jest niższy, tym lepiej, bo jest świadectwem mocnego zaplecza kapitałowego spółki, tak pożądanego zwłaszcza w czasie kryzysu.

Wspomniane kredyty i obligacje to instrumenty finansowe pozwalające na prowadzenie projektów deweloperskich bez udziału środków klientów oraz zakup nowych gruntów. Archicom przez lata wypracował sobie zaufanie rynku, dzięki wzorcowej historii kredytowej i obligacyjnej. Obecne zobowiązania finansowe są spłacane w wyznaczonych terminach, a firma nie zawiesiła w ostatnim czasie żadnych pożyczek. Warto także wspomnieć o braku przeciwwskazań do dalszego uruchamiania ewentualnych kredytów. Archicom może pochwalić się długo utrzymującym się poziomem stabilności finansowej. Spółkę cechuje także bardzo niski poziom zadłużenia i zdolność do kontynuowania trwających projektów – budowy prowadzone są bez zakłóceń. Dzięki temu śmiało możemy powiedzieć, że firma znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji finansowej i gospodarczej, nawet mimo zawieruchy rynkowej. To solidne podstawy do budowania partnerstwa w procesie zakupu mieszkania.

3. Kontrola procesu deweloperskiego

Działalność deweloperska to niezwykle wymagająca dziedzina biznesu, w której kluczowym czynnikiem jest odpowiedzialność firmy za cały proces deweloperski. Im mniej podmiotów zewnętrznych czy pośredniczących, tym lepsza sprawność operacyjna, jakość budowanych mieszkań oraz obsługa klienta. Kluczową przewagą konkurencyjną i wartością dla Klienta jest własne Studio Projektowe Archicomu, które dało początek dzisiejszej firmie deweloperskiej. To przy deskach kreślarskich powstała autorska filozofia projektowa czy idea osiedli społecznych, na których mieszka dziś tysiące wrocławian. W portfolio znajdziemy zarówno kameralne projekty, jak i duże założenia urbanistyczne czy ambitne rewitalizacje obiektów historycznych. Archicom to blisko 300 wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, interdyscyplinarne zespoły, ekspercka i doświadczona kadra menedżerska. Firma czuwa nad całym procesem deweloperskim, od zakupu gruntu, poprzez projekt, realizację, sprzedaż, marketing oraz obsługę gwarancyjną. Tak zbudowana struktura umożliwia sprawność i zwinność biznesową oraz zapewnia częściową niezależność od podmiotów zewnętrznych, co jest szczególnie ważne w momentach zawirowań rynkowych. Dla Klienta to komfort wysokiej jakości obsługi oraz pewność co do niezawodnej realizacji inwestycji sygnowanej marką Archicom. O stabilnej kondycji rynkowej dewelopera świadczy także zgromadzony bank ziemi. Obecnie Archicom posiada grunty umożliwiające budowę blisko 7 000 lokali. Firma selektywnie dobiera działki pod nowe projekty, dokonując wnikliwych analiz gruntów pod kątem ich sytuacji prawnej i wymogów środowiskowych.

Podsumowanie

Powyższe kryteria to najważniejsze aspekty, które powinniśmy wziąć pod uwagę w trakcie oceny dewelopera. Ich analiza pozwoli stworzyć nam strategiczną check– listę dla każdej firmy. Decydując się na zakup mieszkania, warto postawić na komfort i bezpieczeństwo współpracy ze stabilnym i pewnym partnerem, co jest ważne szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.

Archicom w obiektywie