Skip to main content
Rozwiązania

Zbiornik retencyjny Sady nad Zieloną

Realizując projekty deweloperskie, Archicom stosuje rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia wody
i ułatwienie efektywnego zarządzania jej zasobami.

Stosowanie odpowiednich praktyk może przyczynić się do uzyskania istotnych korzyści w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą, zapewniając większą ilość wody, która mogłaby zostać wykorzystana do innych celów, w tym w szczególności do celów związanych z ochroną środowiska naturalnego ???

Realizując swoje inwestycje zwracamy szczególną uwagę na zastosowanie zielonych innowacji, stąd czujemy potrzebę coraz częstszego stosowania zbiorników retencyjnych, które mają za zadanie nie tylko oszczędzać niezwykle cenny zasób, jakim jest woda, ale także wspierają bioróżnorodność.

Stworzony przez nas zbiornik w inwestycji Sady nad Zieloną ma pojemność ok. 30m3, co pozwala na uzupełnienie go przez jeden intensywny opad deszczu.

Zastosowanie tego typu rozwiązań pozwala osiągnąć namacalne korzyści, takie jak wykorzystanie wody deszczowej na terenie, gdzie opad wystąpił, ale również oszczędność finansów dla społeczności – zależną przede wszystkim od intensywności opadów.

System służący do nawadniania zieleni i nasadzeń należących do inwestycji został dodatkowo udoskonalony.

Dla zapewnienia ciągłej pracy systemu nawadniania, np. w przypadku braku opadów lub po całkowitym wykorzystaniu wód zgromadzonych w zbiornikach, zaprojektowano uzupełnianie zbiorników wodą wodociągowąz instalacji jednego z budynków.

Dodatkowo, w analogicznie odwrotnej sytuacji zaprojektowany system przewiduje, awaryjne wypompowanie wód ze zbiorników  i wylanie ich na tereny zielone w przypadku przepełnienia zbiorników podczas długotrwałych deszczy.

Leave a Reply