Skip to main content
Wróć 1723.04.2020

Rekomendacja Zarządu w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej Spółki oraz w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

ZAŁĄCZNIKI

BieżąceRaporty giełdowe

Rekomendacja Zarządu w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej Spółki oraz w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019