Skip to main content
Rozwiązania

Łąki kwietne na Awipolis

Mimo obecności zieleni na wyciągniecie ręki w postaci parków, osiedle Awipolis oferuje mieszkańcom atrakcyjny i różnorodny projekt zieleni bezpośrednio otaczający inwestycję

​​​​​​​

?Bogactwo krzewów, drzew, traw bylin, i kwiatów tworzących łąkę kwietną to wyraz wsparcia naturalnej bioróżnorodności i dzikiej przyrody,

 

?Rośliny zostały dobrane w taki sposób, aby jak
w największym stopniu skupić się na gatunkach rodzimych, odpornych na suszę, a także nawiązujących swoją kolorystyką do detali architektonicznych zabudowań,

 

?Utrzymanie całorocznej zieleni otaczającej inwestycję zostało zagwarantowane przez system podlewania półautomatycznego oraz wykorzystanie retencji wody deszczowej.

Leave a Reply