Skip to main content
Wróć 2519.04.2021

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

ZAŁĄCZNIKI

Treść notyfikacji
BieżąceRaporty giełdowe

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR