Skip to main content

Kupno mieszkania krok po kroku – Krok 7. Weź pod lupę umowę i podejmij decyzję

Wydanie oszczędności życia lub wzięcie kredytu na długi okres, to na pewno trudna decyzja. Powinna zostać podjęta rozważnie i po rozpatrzeniu wszelkich za i przeciw, to zrozumiałe. Wybierać należy mądrze, ale nie oznacza to, że podjęcie decyzji należy odkładać w nieskończoność.

Przed podpisaniem czegokolwiek, warto poprosić o wzór umowy deweloperskiej i dokładnie przeanalizować jej zapisy. Jeśli coś nie jest jasne – pytaj. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany odpowiedzią – zwróć się do prawnika. To na co warto zwrócić uwagę w umowie przedstawiamy w poniższych punktach:

  • czy umowa ma pozytywną opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • jasne określenie przedmiotu umowy – numer mieszkania i pomieszczeń przynależnych wraz z opisem i powierzchnią, szczegółowo rozpisany w formie załącznika standard wykończenia mieszkania i nieruchomości wspólnej oraz rzut lokalu mieszkalnego,
  • określenie ceny zakupu, z podziałem na elementy składowe oraz warunki płatności – sprawdź czy deweloper gwarantuje cenę ostateczną, czy też zakłada możliwość jej zmiany w trakcie realizacji umowy. Firmy zorientowane na klienta są elastyczne, dostosują płatności do indywidualnych potrzeb i możliwości kupującego,
  • wiążące terminy – konkretne daty: zakończenia budowy, odbioru mieszkania, podpisania aktu notarialnego. Sprawdź czy terminy mogą zostać przesunięte i na jakich warunkach,
  • normę liczenia powierzchni,
  • procedury odbioru mieszkania – powinna zawierać możliwość wejścia na budowę, kontroli postępów prac i wgląd do dokumentacji projektowej. Zadbaj aby znalazł się w niej zapis o możliwości odbioru mieszkania przy świetle dziennym w obecności niezależnego inspektora budowlanego,
  • warunki rękojmi i gwarancji – kodeks cywilny narzuca obowiązek wprowadzenia rękojmi, natomiast gwarancja leży w gestii dewelopera. Zwróć uwagę na jej warunki i zasady usuwania usterek,
  • kary umowne – zwróć uwagę czy umowa przewiduje równość stron. Przykładowo, kary umowne za nieterminowe oddanie mieszkania przez dewelopera powinny być adekwatne do kar za opóźnienie płatności przez klienta.
  • zmiany aranżacyjne – sprawdź jakie są możliwości wykonania zmian, ich koszt, zakres, sposób i termin ich rozliczenia,
  • warunki odstąpienia klienta od umowy – na jakich warunkach, w jaki sposób i w jakim terminie zwrócone zostaną środki, czy wiążą się z tym potrącenia i kary finansowe,
  • umowa administracyjna – to ona określa koszty utrzymania mieszkania i nieruchomości wspólnej, które będziesz ponosić po odbiorze mieszkania.

Jeśli wszystko się zgadza, już tylko podpis dzieli Cię od wymarzonego mieszkania.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.

Archicom w obiektywie