Skip to main content

Co to jest zrównoważony rozwój?

Czym jest tak naprawdę i na czym polega? Kto za niego odpowiada? Z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się samorządy? Jaką rolę w kształtowaniu przestrzeni miast mają deweloperzy?

Chcąc zapewnić wysoką jakość przestrzeni w mieście stosowanie rozwiązań godzących interesy przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne musi mieć swoje stałe miejsce w prowadzeniu polityki przestrzennej samorządów. Zrównoważony rozwój miast, to już nie luksus, a konieczność. Czym zatem jest zrównoważony rozwój?

Definicja zrównoważonego rozwoju

Ustawodawca definiuje zrównoważony rozwój jako „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”*

Zabudowa zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju musi zatem godzić sprzeczne interesy trzech stron: przyrodniczej, społecznej i ekonomicznej. Celem prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej jest utrzymanie systemu w określonych ramach (ang. sustainable development).

Przykład

Wyobraźmy sobie, że budowana właśnie inwestycja, to zespół trzech osób przeciągających linę. Każda z nich stara się realizować przede wszystkim swoje interesy – przeciągnąć czerwony środek jak najbliżej siebie. Żółta linia wyznacza granicę, której przekroczenie oznacza brak zrównoważenia procesu w skali inwestycji.

Oczywiste jest, że rzadko czerwony punkt znajdzie się idealnie po środku i każda ze stron będzie zadowolona.

Teraz wyobraźmy sobie, że przy każdej budowanej w mieście inwestycji odbywa się takie przeciąganie liny. To samorząd musi pilnować pewnych ram zrównoważenia (żółtej linii) w skali swojego obszaru.

Zadaniem samorządu jest realizacja określonej polityki przestrzennej – przestrzeń musi się rozwijać, a ustawodawca zadbał o to, aby rozwój ten był zrównoważony narzucając odgórnie przepisy ustawą. Samorząd musi w tym procesie uczestniczyć na wielu polach (rezerwy terenowe, plany dotyczące infrastruktury technicznej i społecznej) i koordynować go

Temu służą odpowiednie narzędzia w postaci Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju i innych.

Oczywiście, czasem pojedyncze inwestycje nie będą realizowane z zasadami zrównoważonego rozwoju, jednak dzięki innym – w których realizacja będzie bliska perfekcji – rozwój miasta czy gimny będzie zrównoważony, czy precyzyjnie – podtrzymany (ang. sustainable development).

Projektowanie zrównoważone w architekturze i budownictwo zrównoważone to wyzwania niełatwe, ale konieczne dla podtrzymywania systemu, który ma służyć zarówno nam, jak i przyszłym pokoleniom.

Rosnąca rola deweloperów

Nie sposób prowadzić politykę przestrzenną dużych ośrodków miejskich bez udziału deweloperów, a Ci bardzo dobrze rozumieją w czym rzecz. Prywatnym inwestorom zależy na zrównoważonych projektach, bo dobrej jakości przestrzenie przyciągają mieszkańców. Takich inwestycji z roku na rok przybywa, a te najlepsze zasługują na bycie dostrzeżonymi.

Budownictwo to jedna z dźwigni gospodarki. Prywatni inwestorzy zatrudniają własnych pracowników oraz firmy, które zaopatrują je w materiały, wykonują część zadań i prac budowlanych, konsultują, projektują. Deweloperzy to także duża część rynku reklamowego, który ma za zadanie poinformować klientów o ofercie. Całość tych działań prowadzi do napędzania lokalnej gospodarki i przyczynia się do rozwoju ekonomicznego całego regionu.

Głos branży deweloperskiej

Polski Związek Firm Deweloperskich postanowił nagrodzić inwestorów stosujących zasady zrównoważonego rozwoju na swoich inwestycjach. Kapituła konkursowa złożona z wybitnych specjalistów z branży architektonicznej i budowlanej, wybierała spośród 78 zgłoszeń w konkursie na Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015.

I nagrodę w kategorii projektów zrealizowanych w duchu zrównoważonego rozwoju otrzymała wrocławska inwestycja Olimpia Port.

Zobacz czym kierowali się projektanci osiedla TUTAJ

Zobacz jak integruje się społeczność osiedlowa TUTAJ

Dowiedz się więcej o osiedlu TUTAJ

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.

Archicom w obiektywie