Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

Działania społeczne to dla nas znacznie więcej niż modny skrót CSR.

Rewitalizacje

Wierzymy w projektowanie uniwersalne. Budujemy osiedla przyjazne dzieciom, seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

Inicjatywy z mieszkańcami

Uzupełniamy nasze osiedla o boiska, kluby fitness, kajakownie, ścieżki rowerowe i spacerowe wśród zieleni.

Rozwój miasta

Tworzymy krajobraz. Stosujemy rośliny piękne o każdej porze roku i bezpieczne dla dzieci. Od 2012 roku posadziliśmy 1800 drzew.

Jesteśmy odpowiedzialni

Zrównoważony rozwój oznacza stawianie w centrum człowieka i jego potrzeby oraz  troskę o środowisko.

Zrównoważony czyli odpowiedzialny Dla klimatu Dla społeczeństwa Dla zrównoważonego biznesu
Chcemy współtworzyć miasto z poczuciem odpowiedzialności za jakość życia i  spuściznę dla kolejnych pokoleń. Naszymi priorytetami są poszanowanie dla środowiska naturalnego, minimalizowanie negatywnego wpływu oraz  kształtowanie eko postaw wśród mieszkańców. Tworzenie nowych osiedli to dla nas więcej niż wznoszenie budynków, to tworzenie dobrych miejsc do życia z troską o człowieka i jego potrzeby oraz budowanie zdrowych relacji sąsiedzkich. Transparentność i partnerstwo – to wartości, jakimi się kierujemy. Dbanie o stabilność i dobrą kondycję firmy to nasza odpowiedzialność wobec klientów, partnerów i pracowników.

Mecenat kulturalny

 

Archicom, działając na rynku ponad 30 lat, wychodzi poza rolę dewelopera. Pragniemy w widoczny  sposób przyczyniać się do kreowania kulturalnego oblicza Wrocławia, stąd w aktywność firmy na stałe wpisaliśmy popularyzowanie sztuki. Kierunek tych działań wynika z naszych architektoniczno-artystycznych korzeni i z przekonania, że obcowanie ze sztuką podnosi jakość codziennego życia.  Rzeźby w przestrzeniach publicznych, wydarzenia artystyczne na osiedlach, warsztaty dla dzieci czy restaurowanie ważnych dla miasta obiektów – to tylko niektóre z obszarów naszej społecznej odpowiedzialności.

Rzeźby Cubes, Weronika Lucińska, Apartamenty River Point, Wrocław

Nagroda 30 Kreatywnych, promująca tych, którzy inspirują, motywują i zmieniają Wrocław

Wernisaż W pionie, w poziomie, w przestrzeni,  Lofty Platinum , Wrocław

Cotygodniowe warsztaty dla dzieci, Terenowe obserwacje zjawiska zwanego sztuką

Kino plenerowe i koncerty na Barce Olimpii Port, Wrocław

Rzeźba Pociąg do nieba, Andrzej Jarodzki, Plac Strzegomski, Wrocław

Streetworking z wrocławskimi fundacjami Dom Pokoju, Trampolina

Przedstawienia teatralne na terenach inwestycji mieszkaniowych, ESK 2016

Centrum Sztuki Piekarnia przy ul. Witolda, Wrocław

Rzeźba Zabłąkana Chmura Ludwika Ogorzelec, osiedle Ogrody Hallera, Wrocław

Nagroda kulturalna WARTO dla młodych twórców w pięciu kategoriach

Rewitalizacja ołtarza w Katedrze Wrocławskiej

Nagroda im. Baczko i Zakrzewskiego dla młodych architektów za projekty społeczno-publiczne

Rzeźba Pod Jabłonią Aloizy Gryt, osiedle Cztery Pory Roku, Wrocław

Sala Beyersdorfów, wsparcie rewitalizacji Pałacu Królewskiego we Wrocławiu

Rzeźba Mama i ja, Janusz Klekot, ul. św. Mikołaja, Wrocław

Artystyczne malarstwo ścienne, Andrzej Jarodzki, Lofty Platinum, Wrocław

Wystawa Start w przyszłość Barbara Finke, Olimpia Port, Wrocław

Replika żurawia przemysłowego, Józef Sztajer, Lofty Platinum, Wrocław

Wsparcie promocyjne i merytoryczne projektów WBO zgłaszanych przez mieszkańców, m.in. Swojczycki Park Czarna Woda

Wernisaż Prac Dyplomowych w Browarach Wrocławskich

Secret Cinema w Browarach Wrocławskich

Animacja osiedlowych społeczności