WBK przy pl. Kościuszki – Projekt i realizacja kompleksowej modernizacji banku wraz z wyposażeniem. Nagroda III stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektury i Budownictwa za „kompleksową modernizację połączoną z częściową adaptacją i rozbudową”.

Wrocław , plac Kościuszki 9/10 (1992).