Kameralny budynek przy Boya-Żeleńskiego – budynek mieszkalno-usługowy, nawiązujący stylem do historycznej architektury Karłowic. II miejsce w konkursie Wrocławskiego Oddziału PZiTB oraz wyróżnienie Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Wrocław – Karłowice, ul. Boya-Żeleńskiego 28 (2000).

Dolnośląska Budowla Rok, II Nagroda, 2000