PKO SA przy Wita Stwosza – kompleksowa modernizacja głównej Sali operacyjnej wraz z holem wejściowym. Nagroda III stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektury i Budownictwa za „kompleksową modernizację połączoną z częściową adaptacją i rozbudową”. I nagroda Towarzystwa Miłośników Wrocławia i Prezydenta Miasta za najpiękniejsze wnętrze roku 1993.

Wrocław, ul. Wita Stwosza 33/35 – sala operacyjna nr 1 (1993).

  • Nagroda Ministerialna III Miejsce, 1993
  • Najpiękniejsze Wnętrze Roku, I Miejsce, 1993
  • Nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, III Miejsce, 1993