Relacje inwestorskie

Współpraca buduje

Nasza 25 letnia historia zbudowana jest w oparciu o szeroką współpracę z wieloma inwestorami, dzięki którym powstało wiele ważnych dla Wrocławia nieruchomości. Współpracowaliśmy w tym zakresie zarówno z dużymi instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami jak również osobami prywatnymi. W ten sposób powstały:

 • Pierwszy inteligentny Budynek we Wrocławiu przy ul Ciepłej 15 – we współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i techników Budownictwa
 • Renaissance Business Centre przy ul św. Mikołaja 7 – prywatny współinwestor
 • Strzeżone osiedle domów Jednorodzinnych – Dobrzykowice Park – współpraca z Hamilton Sp. z. o.o.
 • Biurowiec Qattro Forum przy ul. Legnickiej – współinwestorzy Cukrobank, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
 • I etap Ogrodów Hallera – współinwestor: Cadenza Principle Finance

Dla naszych partnerów biznesowych, byliśmy gwarantem powodzenia inwestycji popartego szerokim doświadczeniem, wiedzą rynkową oraz awersją do ryzyka.

Od czerwca 2011 roku na Catalyst funkcjonują obligacje korporacyjne ARCHICOM SP. z o.o. – S.K.A.

Jako emitent jesteśmy podmiotem działającym w ramach Grupy Archicom, która od 1986 roku związana jest z procesem realizacji inwestycji w budownictwie. Zajmujemy się: projektowaniem, kompleksowym zarządzaniem procesem inwestycyjnym, działalnością developerską. Wznosimy budynki apartamentowe, chronione osiedla domów i mieszkań oraz budynki komercyjne z przeznaczeniem na sprzedaż i wynajem.

Archicom koncentruje swoją działalność głównie we Wrocławiu. Z 260.000 mkw nowoczesnej powierzchni biurowej w tym miescie emitent zaprojektował ponad 40%, z czego niemal wszystkie są zlokalizowane w centrum miasta. Spółka zrealizowała ponad 130 obiektów, takich jak banki, hotele, biurowce.

O ofercie

 • Rynki Catalyst: ASO GPW i BondSpot
 • Rodzaj instrumentu: obligacje
 • Wartość emisji : łączna wartość nominalna obligacji wynosi: 30 000 000 zł
 • Oprocentowanie: 10,10% w skali roku
 • Data wykupu: 22 lipca 2013 r.
 • Animator: Noble Securities S.A.

Grupa Archicom prowadzi działalność deweloperską w oparciu o spółki celowe dedykowane do poszczególnych projektów. Ich realizacja finansowana jest celowymi kredytami bankowymi oraz pożyczkami wewnątrzgrupowymi –  w części wynikającej z wymaganego przez bank wkładu własnego. Jako emitent jesteśmy spółką finansową udzielającą wspomnianych pożyczek wewnątrzgrupowych. Środki na działalność Emitenta pochodzą z kapitałów własnych, zysków wypracowanych przez spółkę w latach ubiegłych, pożyczek otrzymanych od innych podmiotów z Grupy Archicom i finansowania zewnętrznego – emisji obligacji. Umowy pożyczek są zawierane na okres 3-5 lat z możliwością wcześniejszej spłaty i są podporządkowane kredytom bankowym. Pożyczki nie są zabezpieczone. Spłata pożyczek następuje po spłacie celowego kredytu bankowego ze środków generowanych przez projekt – w przypadku projektów mieszkaniowych, po zakończeniu budowy spłata dokonywana jest z wpłat nabywców lokali mieszkalnych.

Struktura Grupy pozwala inwestorowi na ścisłą kontrolę procesu deweloperskiego od jego początku – zakupu gruntu i przygotowania założeń projektowych, poprzez realizację prac budowlanych, marketing i sprzedaż, aż po wydanie gotowego lokalu nabywcy lub najemcy.