Skarb z Bremy, dzban do kawy Carla Gottlieba Freytaga z 1805 r.

Skarb_z_Bremy

W 2006 roku ofiarowaliśmy Muzeum Miejskiemu dzban do kawy Carla Gottlieba Freytaga z 1805 roku.

„Skarb z Bremy” to 40 zabytkowych dzieł złotniczych wykonanych we Wrocławiu i w innych miastach Dolnego Śląska, które Muzeum Miejskie Wrocławia zakupiło przy wsparciu Donatorów z renomowanego domu aukcyjnego Neuse z Bremy (Niemcy). To wyroby rzemiosła artystycznego o niezwykle wysokiej wartości artystycznej, historycznej i materialnej – unikaty w skali europejskiej. Jest to jedyna tak obszerna i wartościowa oferta, jaka pojawiła się we Wrocławiu i w Polsce po 1945 roku.

Zabytki w przeważającej ilości mają charakter świecki, pochodzą z okresu od drugiej połowy XVI w. do połowy XIX w. Reprezentują zatem, w sposób modelowy, najważniejsze style występujące w sztuce w tym okresie – renesans, manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm i historyzm. Wykonane zostały ze srebra przy pomocy różnych technik złotniczych. Wśród wrocławskich wyrobów 10 obiektów to dzieła reprezentacyjne i zupełnie wyjątkowe, odznaczające się najwyższymi walorami artystycznymi, zabytkowymi i ekspozycyjnymi, w doskonałym stanie zachowany jest m.in. Dzban Freytaga.