Skip to main content

Ogólnopolski deweloper obecny w miastach Wrocław, Łódź, Poznań, Kraków i Warszawa

Akcjonariat

Akcje Archicom S.A. są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcjonariuszem większościowym Spółki jest Echo Investment S.A. która bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny spółkę DKR Echo Investment sp. z o.o. kontroluje 74,04 % kapitału zakładowego Archicom S.A.

Akcjonariusz Udział w akcjonariacie Udział w głosach na WZA
Echo Investment S.A. 39,02% 35,28%
DKR Echo Investment sp z o.o. 35,01% 41,25%
Allianz Polska PTE 6,22% 5,62%
Pozostali 19,75% 17,85%

Władze spółki

ZarządRada Nadzorcza

Waldemar Olbryk

Prezes Archicom S.A.

Dowiedz się więcejButton Text

Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia MBA prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i College of Maryland. Posiada również tytuł Profesjonalnego Managera Projektu według standardu Project Management Institute.

Od ponad dwudziestu lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce. Specjalizuje się w zarządzaniu zakupem działek oraz projektami deweloperskimi.  Był zaangażowany w tworzenie sieci stacji paliw bp, potem projektu łódzkiej Manufaktury, następnie z współpracował z firmą Phillips Lighting. W 2008 r. rozpoczął pracę w Skanska, by w 2011 r. roku objąć funkcję Prezesa Skanska Property Poland (do 2014 r.) Od sierpnia 2017 roku dołączył do Echo Investment S.A., jako Członek Zarządu – Dyrektor Działu Mieszkaniowego. W 2018 roku przyjęty w szeregi stowarzyszenia RSA (Royal Society for the Arts, Manufactures and Commerce).

Inicjator i współtwórca wydarzenia PlayFair – cyklu debat między artystami, biznesem i światem akademickim zorganizowanymi podczas festiwalu SOUNDEDIT w Łodzi.

Od kwietnia 2021 zarządza Archicom S.A., gdzie wdraża innowacje, przeprowadza organizację przez proces digitalizacji i zarządza zespołem oraz realizacjami przy poszanowaniu otoczenia – wewnętrznego oraz zewnętrznego. Z troską o człowieka, środowisko naturalne, wdrażając koncepcje smart city i 15-minutowych miast.

Agata Skowrońska-Domańska

Wiceprezes Zarządu Archicom S.A.

Dowiedz się więcejButton Text

Agata Skowrońska-Domańska – pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i CFO w Archicom. W latach 2017-2023 aktywnie uczestniczyła w umacnianiu na rynku ogólnopolskiej marki Echo Investment na stanowisku Dyrektora ds. Planowania Strategicznego. W branży nieruchomości funkcjonuje od ponad 20 lat, gromadząc doświadczenie w największych organizacjach tego sektora – m.in. w Skanska, Bouygues Immobilier, Yareal czy też Simon&Ivanhoe. Zyskane przez lata doświadczenie sprawiło, że dziś jest jedną z czołowych specjalistek w branży. Specjalizuje się w obszarze cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, skupiając się zarówno na obszarach operacji, przetwarzania, jak i kultury organizacyjnej. Wierzy, że w centrum każdej zmiany jest człowiek, a technologia jest jego wiernym sprzymierzeńcem. Jest zaangażowana w promowanie pozytywnych wartości w zakresie ładu korporacyjnego, kształtowanie strategii finansowej organizacji notowanych na GPW, a także podejmuje działania mające na celu utrzymanie płynności finansowej spółki w połączeniu z nadrzędnym celem, jakim jest troska o dobro klientów. Laureatka nagrody Top Woman in Real Estate 2019 w kategorii Innowacje i Technologia, wyróżniona również w plebiscycie Stong Women in IT 2021.

Dawid Wrona

Członek Zarządu Archicom S.A.

Dowiedz się więcejButton Text

Dawid Wrona – dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w randze Członek Zarządu w Archicom S.A.

Dawid Wrona posiada 20-letnie doświadczenie w branży deweloperskiej, zdobyte we wszystkich segmentach rynku. Wcześniej współpracował m.in. z Dom Development S.A., Marvipol S.A. oraz z czołowym deweloperem w Rumunii – Impact Developer & Contractor. Przez 6 lat w Echo Investment odpowiadał za wszystkie projekty mieszkaniowe, rozwijając obszary związane ze sprzedażą i marketingiem. Inicjator nowych idei i rozwiązań technologicznych wspierających obsługę klienta, powołał obszar Customer Experience w organizacji. Jest absolwentem IMD w Szwajcarii – Foundations For Business oraz ICAN Institute.

W listopadzie 2022 dołączył do Archicom S.A. w randze Członka Zarządu na stanowisku Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu

Rafał Zboch

Członek Zarządu Archicom S.A.

Dowiedz się więcejButton Text

Rafał Zboch jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz radcą prawnym. Ukończył także studia podyplomowe na kierunkach prawo europejskie oraz historia sztuki.

Przez 17 lat pracował w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, specjalizując się w obsłudze prawnej przedsięwzięć nieruchomościowych. W latach 2017-2023 był członkiem Management Team w Grupie Echo Investment, pełniąc funkcję dyrektora biura prawnego. Od kwietnia 2021 roku jest członkiem zarządu spółki giełdowej Archicom S.A. odpowiedzialnym za compliance, obsługę prawną oraz pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych. Posiada blisko 25-letnie doświadczenie na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Od 10 lat jest prezesem zarządu Fundacji Odbudowy Dworu Sarny, która prowadzi wieloletni program renowacji tego znaczącego zabytku położonego w pobliżu Kłodzka. Obiekt ten jest sceną wielu ważnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. Festiwalu „Góry Literatury” Olgi Tokarczuk i Szkoły Muzyki Dawnej.

Nicklas Lindberg

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Funkcję prezesa Echo Investment objął w 2016 roku. Odpowiada za strategię i rozwój firmy.

Od 2016 roku Echo Investment znacząco zwiększyło skalę działalności. Wprowadzona w życie Strategia Rentownego Wzrostu przekształciła Echo Investment w klasycznego dewelopera, który działa w siedmiu największych miastach Polski, lidera rynku w segmentach mieszkaniowym, biurowym oraz nieruchomości handlowo-rozrywkowych. Grupa zaczęła projektować i budować wielofunkcyjne miejskie projekty zwane „destinations”, w których ludzie mogą mieszkać, pracować i spędzać wolny czas. Rozpoczęła również działalność w segmencie biurowej powierzchni elastycznej (CitySpace) oraz mieszkań na wynajem (Resi4Rent). Zwiększając skalę w segmencie mieszkaniowym w 2021 r. Echo Investment przejęło wrocławską spółkę Archicom S.A., a Nicklas Lindberg został przewodniczącym jej rady nadzorczej.

Przed 2015 rokiem Nicklas Lindberg był związany z grupą Skanska, w której pełnił funkcje kierownicze. Był m.in. prezesem Skanska Commercial Development Europe (CDE), szefem Skanska Property Poland, prezesem i dyrektorem finansowym Skanska w Rosji a także menadżerem w jednostkach Residential Development w krajach nordyckich. W 2001 roku ukończył studia na Uniwersytecie w Lund.

Marek Gabryjelski

I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółek handlowych, w tym także w radach nadzorczych spółek publicznych. W 1998 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., a w latach 1998-2002 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. – jako Associate w Dziale Corporate Finance, a następie jako Konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Nectar Polska Sp. z o.o. – wiodącego w kraju producenta miodów, miodów pitnych i produktów pszczelich, a w latach 2008-2014 – Wiceprezesa Zarządu Alvernia Studios Sp. z o.o. Od roku 2015 piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Finansami i Ryzykiem w PGNiG Supply &Trading GmbH. Poza ww. funkcjami w przeszłości zasiadał także w radach nadzorczych spółek publicznych, takich jak Mostostal Zabrze Holding S.A., Kredyt Inkaso S.A., Polenergia S.A. oraz GANT Development S.A.

Pan Marek Gabryjelski spełnia kryterium niezależności.

Konrad Płochocki

II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 2008 r. Od 2013 r. Radca Prawny, posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną przez Ministra Infrastruktury.

Jest wiceprezesem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

W okresie  listopad 2006 – grudzień 2007 był zatrudniony w Habitats Home Sp. z o.o. początkowo jako licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, a od czerwca 2007 r. jako dyrektor Działu Realizacji Umów (prawnik).  Pomiędzy listopadem 2008  a kwietniem 2009 był zatrudniony w „Hough, Lebiedziński & Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na stanowisku junior associate.  W okresie kwiecień 2009 – lipiec 2011 był zatrudniony w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego na stanowisku prawnik (ze specjalizacją w zakresie prawa hipoteczne, finansowania nieruchomości, prawa gospodarki nieruchomościami, prawa upadłościowego). Pomiędzy sierpniem 2011 a lutym 2012 był zatrudniony w CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k. jako prawnik, będąc członkiem zespołu prawa bankowego i finansów międzynarodowych. Od lutego 2012 jest zatrudniony w Polskim Związku Firm Deweloperskich, początkowo jako zastępca dyrektora generalnego, prawnik, a od lipca 2013 r. jako dyrektor generalny.

Pan Konrad Płochocki spełnia kryterium niezależności.

Maciej Drozd

Członek Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Powołany do zarządu Echo Investment w 2015 roku. Odpowiada za finanse oraz funkcje wsparcia.

Zrestrukturyzował grupę Echo Investment przy wprowadzaniu Strategii Rentownego Wzrostu. Jego zadaniem była m.in. zmiana modelu działania i finansowania grupy, która była długoterminowym właścicielem portfela nieruchomości komercyjnych generujących stałe przychody z czynszu, a stała się klasycznym deweloperem, skupiającym się na szybkim obrocie kapitałem i generowaniem wysokich zwrotów. Dzięki temu od 2016 roku Echo Investment regularnie wypłaca dywidendę. Spółka jest również jednym z największych emitentów obligacji w sektorze nieruchomości.

Od 1995 r. Maciej Drozd był związany z grupą Eastbridge, początkowo jak dyrektor finansowy spółek operacyjnych tej grupy. W latach 2009 – 2015, pełnił funkcję dyrektora finansowego (CFO) oraz partnera zarządzającego w Eastbridge Group. Studiował filozofię, matematykę i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest magistrem filozofii, magistrem zarządzania oraz absolwentem studiów MBA University of Illinois.

Małgorzata Turek

Członek Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Małgorzata Turek odpowiada za dział inwestycji, sprzedaży nieruchomości oraz planowania i przygotowania projektów w Echo Investment. M ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży nieruchomości zdobyte zarówno w firmach inwestycyjnych, deweloperskich, jak i międzynarodowych kancelariach prawnych.  Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania aktywami, a także transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości. Od 2017 roku była prezesem nowo utworzonej spółki Globalworth Poland Real Estate, gdzie odpowiadała za organizację, budowę zrównoważonego portfela nieruchomości generujących przychody, a także ustanowienie wszystkich kluczowych funkcji spółki. Swoje doświadczenie zdobywała w Skanska Property Poland, gdzie w latach 2012-2017 jako członek zarządu (Chief Operating Officer) odpowiadała za transakcje i działalność operacyjną. Poprzednio pracowała w renomowanej kancelarii prawnej Linklaters, gdzie specjalizowała się w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członkiem Izby Radców Prawnych w Polsce. Od marca 2019 w Zarządzie Echo Investment S.A. odpowiedzialna za dział inwestycji, sprzedaży nieruchomości oraz planowania i przygotowania projektów.

Peter Kocsis

Członek Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Peter Kocsis jest Wiceprezesem (Deputy CEO) Wing, odpowiedzialnym za strategię, ryzyko i controlling. Odpowiada za analizę ryzyka i controling 19 nieruchomościowych spółek celowych posiadających aktywa o wartości 650 mln euro z rocznym dochodem z wynajmu o wartości 61 mln euro. Jest członkiem zarządu oraz odpowiada za controlling spółek zależnych świadczących usługi w obszarze nieruchomości z przychodami o wartości 70 mln euro. Opracowuje także strategię i biznesplan dla portfela projektów rozwojowych o wartości rozwojowej brutto (GDV) 1 mld euro. Piastuje także funkcję Dyrektora Generalnego ds. Ryzyka (Chief Risk Officer) w spółce zarządzającej funduszami nieruchomościowymi grupy Wing. Oprócz tego Peter nadzoruje digitalizację, obszar ESG i jest silnie zaangażowany w międzynarodową działalność Wing.

Jest absolwentem Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie (tytuł magistra). Uzyskał także dalsze stopnie naukowe na studiach podyplomowych na Uniwersytecie w Birmingham (MIS) i na Georgetown University (MSFS). Włada językami węgierskim, angielskim i niemieckim.

Bence Sass

Członek Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Jest doświadczonym ekspertem w zakresie inwestycji nieruchomościowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze nieruchomości komercyjnych. Jako Wiceprezes kieruje zespołem odpowiedzialnym za międzynarodowy rozwój oraz transakcje inwestycyjne Grupy Wing. Do tej pory brał udział w transakcjach o łącznym wolumenie przekraczającym 1 mld euro. Odpowiada również za rozwój biznesu i transakcje wewnątrz grupy. Zanim piastował obecne stanowisko, Bence Sass był członkiem wiodącego zespołu finansowania nieruchomości w banku UniCredit.

Uzyskał tytuł licencjata (BA) w Budapest Business School w Budapeszcie oraz tytuł magistra na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie (MBA).

Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Włada językiem węgierskim, angielskim i niemieckim.

Raporty giełdowe

BieżąceOkresowe
26/202411.07.2024

ARH_RB Nr 26_2024 Wprowadzenie korekty do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Archicom za I kwartał 2024 r.

25/202409.07.2024

ARH_RB Nr 25_2024 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w II kwartale 2024 roku

24/202425.06.2024

ARH_RB Nr 24_2024 Zarejestrowanie przez sąd zmian statutu Emitenta

5/202411.07.2024

Skorygowany Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom za I kwartał 2024

4/202423.05.2024

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za I kwartał 2024

3/202426.03.2024

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Archicom za 2023 rok

Analitycy i rekomendacje

2 / 202324.10.2023

Kwartalnik_3Q23_Trigon DM

1 / 202321.07.2023

ARH_20230721

Obligacje

2 / 202423.05.2024

Poświadczenie zgodności na 31 marca 2024

1 / 202426.03.2024

Poświadczenie zgodności na 31 grudnia 2023

1 / 202323.11.2023

Poświadczenie zgodności na 30 września 2023

1 / 202322.12.2023

Prognoza zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2024

Prezentacje

202428.05.2024

Prezentacja wyników finansowych za Q1 2024 – Wideo

2024

Archicom Prezentacja Wyników za Q1 2024

202427.03.2024

Nagranie – wyniki finansowe za 2023 rok

Komunikaty ze Spółki

17.04.2022 in Komunikaty ze spółki

Archicom sprzedał 341 lokali w III kwartale 2020

Read More
17.03.2022 in Komunikaty ze spółki

Echo Investment przejmuje pakiet kontrolny Archicomu, największego dewelopera we Wrocławiu

Read More

Ład korporacyjny

1 / 202425.06.2024

Archicom_Statut_Spółki 24_2024 Tekst Jednolity Statutu Spółki

3 / 202320.12.2023

Archicom Sp. z o.o. Realizacja Inwestycji Sp.k._Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022

2 / 202324.10.2023

Archicom_Statut_Tekst jednolity_od 24.10.2023

Walne zgromadzenia

2/202402.07.2024

Archicom ZWZ 18.06.2024 – Nagranie

1/202420.05.2024

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 18.06.2024r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 18.06.2024r. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez ZWZ Archicom S.A. w dniu 18.06.2024 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji wg stanu na dzień 20.05.2024r Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na ZWZA Archicom S.A. w dniu 18.06.2024r Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Archicom S.A._udzielonego przez osobę fizyczną Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Archicom S.A._udzielonego przez osobę prawną Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa Uchwała Zarządu propozycja podziału zysku za 2023 oraz wyznaczenia daty WZA Uchwała RN nr 1.V.2024 sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla WZA za rok obrotowy 2023 Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2024 Sprawozdanie RN dla WZA za rok 2023 Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2023 roku Uchwała RN nr 2.V.2024 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spólki dot. podziału zysku za rok obrotowy 2023 Uchwała RN nr 3.V.2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2024 Sprawozdanie RN z wynagrodzeń członków Zarządu i RN za 2023 Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Uchwała RN nr 4.V.2024r. w sprawie przyjęcia raportu z przeglądu Polityki Wynagrodzeń Załącznik do uchwały RN nr 4.V.2024 raport z przeglądu Polityki Wynagrodzeń Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom SA Uchwała RN nr 5.V.2024 w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dot. uchwał WZA Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2023 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za 2023 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Archicom S.A. za 2023 rok Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A. Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A.
10/202327.09.2023

Archicom SA NWZ 25.09.2023

Kontakt z działem relacji inwestorskich

Grzegorz Iwański

Head of Investor Relation

ir@archicom.pl

Instytucje rynku kapitałowego