Skip to main content

Deweloper nr 1 we Wrocławiu

Archicom to lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego. Od ponad 30 lat wyznaczamy standardy i budujemy mieszkania, w jakich chcą mieszkać wrocławianie.

Akcjonariat

Akcje Archicom S.A. są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcjonariuszem większościowym Spółki jest Echo Investment S.A. która poprzez podmioty zależne, spółki: DKR Echo Invest S.A., DKR Echo Investment sp. z o.o. oraz DKRA sp. z o.o. kontroluje 79,79% kapitału zakładowego Archicom S.A.

Akcjonariusz Udział w akcjonariacie Udział w głosach na WZA
DKR Echo Investment sp z o.o. 52,61% 55,21%
DKR Echo Invest S.A. 18,87% 15,20%
Allianz Polska PTE 14,17% 11,41%
DKRA sp. z o.o. 8,31% 13,32%
Pozostali 6,04% 4,87%

Władze spółki

ZarządRada Nadzorcza

Waldemar Olbryk

Prezes Archicom S.A.

Dowiedz się więcejButton Text

Waldemar Olbryk jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze), ukończył również studia MBA na Uniwersytecie Łódzkim/ University of Maryland. Od ponad dwudziestu lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce. Specjalizuje się w zarządzaniu zakupem działek oraz projektami deweloperskimi. W swojej karierze z sukcesem pełnił funkcję członka zarządu spółki z branży deweloperskiej i budowlanej (Echo Investment, Skanska) a także funkcję Managera i Dyrektora w spółkach z branży paliwowej i przemysłowej (BP, Philips).

Agata Skowrońska-Domańska

Członek Zarządu Archicom S.A.

Dowiedz się więcejButton Text

Agata Skowrońska-Domańska jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie (kierunek Ubezpieczenia na Życie i Zarządzanie Ryzykiem Ubezpieczeniowym), University of Bournemouth/ Akademia Finansów w Warszawie (kierunek Usługi Finansowe), Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie/ Ernst&Young Academy of Business (studia podyplomowe Zarządzanie Finansowe) oraz Szkoły Głównej Handlowej/University of Quebec w Montrealu (MBA).
Agata Skowrońska-Domańska posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansowo-kontrolingowym na stanowiskach menedżerskich. Odpowiadała między innymi za budowanie strategii nadzoru finansowego i operacyjnego nad projektami inwestycyjnymi, wdrażanie niezbędnych do tego standardów, procedur i narzędzi w oparciu o podejście procesowe i przy wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych, jak również odpowiadała za aspekty finansowo-podatkowe w procesie sprzedaży nieruchomości

Dawid Wrona

Członek Zarządu Archicom S.A.

Dowiedz się więcejButton Text

Dawid Wrona posiada 20-letnie doświadczenie w branży deweloperskiej, zdobyte we wszystkich segmentach rynku. Wcześniej współpracował m.in. z Dom Development S.A., Marvipol S.A. oraz z czołowym deweloperem w Rumunii – Impact Developer & Contractor. Od 6 lat w Echo Investment odpowiada za wszystkie projekty mieszkaniowe, rozwijając obszary związane ze sprzedażą i marketingiem. Inicjator nowych idei i rozwiązań technologicznych wspierających obsługę klienta, powołał obszar Customer Experience w organizacji. Jest absolwentem IMD w Szwajcarii – Foundations For Business oraz ICAN Institute.

Rafał Zboch

Członek Zarządu Archicom S.A.

Dowiedz się więcejButton Text

Rafał Zboch jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek Prawo i Administracja), jest również Radcą Prawnym wpisanym na listę Okręgowej Listy Radców Prawnych w Warszawie, ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek Prawo Europejskie) oraz w Collegium Civitas w Warszawie (kierunek Historia Sztuki). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi projektów nieruchomościowych, a także w obsłudze korporacyjnej spółek.

Nicklas Lindberg

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Funkcję prezesa Echo Investment objął w 2016 roku. Odpowiada za strategię i rozwój firmy.

Od 2016 roku Echo Investment znacząco zwiększyło skalę działalności. Wprowadzona w życie Strategia Rentownego Wzrostu przekształciła Echo Investment w klasycznego dewelopera, który działa w siedmiu największych miastach Polski, lidera rynku w segmentach mieszkaniowym, biurowym oraz nieruchomości handlowo-rozrywkowych. Grupa zaczęła projektować i budować wielofunkcyjne miejskie projekty zwane „destinations”, w których ludzie mogą mieszkać, pracować i spędzać wolny czas. Rozpoczęła również działalność w segmencie biurowej powierzchni elastycznej (CitySpace) oraz mieszkań na wynajem (Resi4Rent). Zwiększając skalę w segmencie mieszkaniowym w 2021 r. Echo Investment przejęło wrocławską spółkę Archicom S.A., a Nicklas Lindberg został przewodniczącym jej rady nadzorczej.

Przed 2015 rokiem Nicklas Lindberg był związany był z grupą Skanska, w której pełnił funkcje kierownicze. Był m.in. prezesem Skanska Commercial Development Europe (CDE), szefem Skanska Property Poland, prezesem i dyrektorem finansowym Skanska w Rosji a także menadżerem w jednostkach Residential Development w krajach nordyckich. W 2001 roku ukończył studia na Uniwersytecie w Lund.

Marek Gabryjelski

I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółek handlowych, w tym także w radach nadzorczych spółek publicznych. W 1998 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., a w latach 1998-2002 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. – jako Associate w Dziale Corporate Finance, a następie jako Konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Nectar Polska Sp. z o.o. – wiodącego w kraju producenta miodów, miodów pitnych i produktów pszczelich, a w latach 2008-2014 – Wiceprezesa Zarządu Alvernia Studios Sp. z o.o. Od roku 2015 piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Finansami i Ryzykiem w PGNiG Supply &Trading GmbH. Poza ww. funkcjami w przeszłości zasiadał także w radach nadzorczych spółek publicznych, takich jak Mostostal Zabrze Holding S.A., Kredyt Inkaso S.A., Polenergia S.A. oraz GANT Development S.A.

Konrad Płochocki

II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 2008 r. Od 2013 r. Radca Prawny, posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną przez Ministra Infrastruktury.

Jest dyrektorem generalnym Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

W okresie  listopad 2006 – grudzień 2007 był zatrudniony w Habitats Home Sp. z o.o. początkowo jako licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, a od czerwca 2007 r. jako dyrektor Działu Realizacji Umów (prawnik).  Pomiędzy listopadem 2008  a kwietniem 2009 był zatrudniony w „Hough, Lebiedziński & Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na stanowisku junior associate.  W okresie kwiecień 2009 – lipiec 2011 był zatrudniony w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego na stanowisku prawnik (ze specjalizacją w zakresie prawa hipoteczne, finansowania nieruchomości, prawa gospodarki nieruchomościami, prawa upadłościowego). Pomiędzy sierpniem 2011 a lutym 2012 był zatrudniony w CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k. jako prawnik, będąc członkiem zespołu prawa bankowego i finansów międzynarodowych. Od lutego 2012 jest zatrudniony w Polskim Związku Firm Deweloperskich, początkowo jako zastępca dyrektora generalnego, prawnik, a od lipca 2013 r. jako dyrektor generalny.

Pan Konrad Płochocki spełnia kryterium niezależności.

Maciej Drozd

Członek Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Powołany do zarządu Echo Investment w 2015 roku. Odpowiada za finanse oraz funkcje wsparcia.

Zrestrukturyzował grupę Echo Investment przy wprowadzaniu Strategii Rentownego Wzrostu. Jego zadaniem była m.in. zmiana modelu działania i finansowania grupy, która była długoterminowym właścicielem portfela nieruchomości komercyjnych generujących stałe przychody z czynszu, a stała się klasycznym deweloperem, skupiającym się na szybkim obrocie kapitałem i generowaniem wysokich zwrotów. Dzięki temu od 2016 roku Echo Investment regularnie wypłaca dywidendę. Spółka jest również jednym z największych emitentów obligacji w sektorze nieruchomości.

Od 1995 r. Maciej Drozd był związany z grupą Eastbridge, początkowo jak dyrektor finansowy spółek operacyjnych tej grupy. W latach 2009 – 2015, pełnił funkcję dyrektora finansowego (CFO) oraz partnera zarządzającego w Eastbridge Group. Studiował filozofię, matematykę i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest magistrem filozofii, magistrem zarządzania oraz absolwentem studiów MBA University of Illinois.

Rafał Mazurczak

Członek Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Zarządza rozwojem projektów biurowych spółki. Karierę rozpoczął w 2000 r. jako manager ds. wynajmu projektów biurowych Echo Investment. W  latach 2007 – 2013 pełnił funkcję dyrektora ds. wynajmu w dziale biurowym, a od 2013 r. był dyrektorem działu biurowego. Współtworzył strategię rozwoju tej części biznesu w Echo Investment i wprowadzał ją w życie. Odpowiadał za budowę, wynajem i marketing flagowego projektu spółki – wieżowca Q22 w  Warszawie, a także Parku Rozwoju, kompleksu O3 Business Park w Krakowie, A4 Business Park w Katowicach, biurowca Tryton w Gdańsku czy West Gate i Nobilis we Wrocławiu. Powołany na stanowisko członka Zarządu Echo Investment S.A. 15 września 2016 r.

Małgorzata Turek

Członek Rady Nadzorczej

Dowiedz się więcejButton Text

Małgorzata Turek ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży nieruchomości zdobyte zarówno w firmach inwestycyjnych, deweloperskich, jak i międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania aktywami, a także transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości. Od 2017 roku była prezesem nowo utworzonej spółki Globalworth Poland Real Estate, gdzie odpowiadała za organizację, budowę zrównoważonego portfela nieruchomości generujących przychody, a także ustanowienie wszystkich kluczowych funkcji spółki. Swoje doświadczenie zdobywała w Skanska Property Poland, gdzie w latach 2012-2017 jako członek zarządu (Chief Operating Officer) odpowiadała za transakcje i działalność operacyjną. Poprzednio pracowała w renomowanej kancelarii prawnej Linklaters, gdzie specjalizowała się w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członkiem Izby Radców Prawnych w Polsce. Od marca 2019 w Zarządzie Echo Investment S.A. odpowiedzialna za dział inwestycji, sprzedaży nieruchomości oraz planowania i przygotowania projektów.

Raporty giełdowe

BieżąceOkresowe
4/2023

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za I kwartał 2023

3/202329.03.2023

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Archicom za 2022 rok

2/202323.03.2023

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom za 2022 rok

Prezentacje

23.05.2023

Prezentacja wyników Q1′ 2023

23.03.2023

Prezentacja wyników 2022

24.11.2022

Prezentacja wyników Q3′ 2022

Komunikaty ze Spółki

17.04.2022 in Komunikaty ze spółki

Archicom sprzedał 341 lokali w III kwartale 2020

Read More
17.03.2022 in Komunikaty ze spółki

Echo Investment przejmuje pakiet kontrolny Archicomu, największego dewelopera we Wrocławiu

Read More

Ład korporacyjny

1/202327.01.2023

Archicom Jednolity Statut

/202228.12.2022

Archicom – wytyczne dotyczące ochrony drzew

/202222.12.2022

Archicom Sp. z o.o. Realizacja Inwestycji Sp.k._Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021

Walne zgromadzenia

1/202324.05.2023

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom SA na dzień 23.06.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 23.06.2023r Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez ZWZ Archicom S.A. w dniu 23.06.2023 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji wg stanu na dzień 24.05.2023r Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na ZWZA Archicom S.A. w dniu 23.06.2023r Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Archicom S.A._udzielonego przez osobę fizyczną Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Archicom S.A._udzielonego przez osobę prawną Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa Uchwała Zarządu_propozycja podziału zysku oraz wyznaczenia daty ZWZA_ z dn. 12.05.2023 Uchwała RN nr 1.V.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla WZA za rok obrotowy 2022 Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2023 Sprawozdanie RN dla WZA za rok obrotowy 2022 Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2022 roku Uchwała RN nr 2.V.2023 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dot. podziału zysku Uchwała RN nr 3.V.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2023 Sprawozdanie RN z wynagrodzeń członków Zarządu i RN za 2022 rok Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN Archicom Uchwała RN nr 4.V.2023 w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dot. uchwał WZA Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2022 rok.xhtml Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom za 2022 rok Jednostkowy Raport Roczny Archicom SA za 2022 rok Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A.
/202216.12.2022

Uchwały podjęte przez NWZA Emitenta

/2022

Zapis audio-wideo WZA 16.12.2022 r.

Kontakt z działem relacji inwestorskich

Grzegorz Iwański

Head of Investor Relation

relacje.inwestorskie@archicom.pl

Instytucje rynku kapitałowego