FAQ

W jaki sposób można składać reklamacje/zgłoszenie usterek?

Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej (e-mail: archicom@archicom.pl, formularz kontaktowy lub pismo na adres siedziby firmy). Ewentualne wątpliwości można wyjaśnić telefonicznie.

Jak długo czeka się na usunięcie zgłoszonych usterek?

Zgodnie z umową, jesteśmy zobowiązani do usunięcia usterek w ciągu 30 dni (z wyjątkiem prac, których technologia wymaga dłuższego czasu realizacji).

Czy utrata rękojmi dotyczy także przeprowadzonych zmian w mieszkaniu (po odbiorze), na które Archicom wyraził zgodę?

Tak. Zgoda Archicomu na przeprowadzenie zmian nie oznacza, że rękojmia zostaje zachowana. W takim przypadku gwarancji na roboty w zakresie wykonanych zmian powinien udzielić wykonawca prac.

Z nawiewników w oknach czuć nawiewy, pomimo że są ustawione w pozycji „zamknięte”. Czy to jest prawidłowe?

Tak. Pozycja „zamknięte” oznacza zmniejszenie przepływu powietrza, jednak nie blokuje jego dostępu całkowicie. Jest to niezbędne w celu zachowania prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

Dlaczego, pomimo stałego ustawienia głowicy w grzejniku (np. na „2”), temperatura grzejnika zmienia się?

Jest to jak najbardziej prawidłowy stan rzeczy. Opis zasad działania głowicy termostatycznej jest opisany w Instrukcji użytkowania mieszkania.

Czy mogę dokonywać zmian aranżacyjnych w odebranym mieszkaniu?

Jeśli decydujesz się na własną rękę dokonać zmian aranżacyjnych w mieszkaniu, musisz pamiętać, że możliwość wprowadzenia zmian zapada dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Prace i dokonane modyfikacje podlegają przepisom prawa budowlanego. Prosimy również wziąć pod uwagę, że nasza rękojmia nie obejmie elementów, w których wprowadzono zmiany. Stąd też należy zatrudnić specjalistów, którzy nie tylko zapewnią odpowiednią jakość, ale i warunki gwarancyjne.

Jak długo czeka się na akt notarialny?

Zgodnie z zapisami w umowie deweloperskiej, akt notarialny można uzyskać do 2-3 miesięcy od odbioru mieszkania.

Kiedy zawiązuje się wspólnota mieszkaniowa?

Aby mogła działać wspólnota mieszkaniowa (WM), należy powołać Zarząd Wspólnoty (tzw.”ukonstytuowanie się WM”). Zgodnie z prawem, można dokonać tej czynności z chwilą wyodrębnienia wpisu w Księdze Wieczystej (KW) pierwszego lokalu mieszkalnego.

Grupa Archicom stosuje zasadę powoływania Zarządu WM w momencie, kiedy podpisana jest większa część umów notarialnych przeniesienia własności (większa ilość zapisów w KW) tak, aby właściciele mieli znaczną ilość głosów w stosunku do spółki i by równocześnie nie odkładać momentu rozpoczęcia samodzielnego działania wspólnoty.

Zwykle czas od podpisania pierwszego aktu notarialnego przeniesienia własności do powołania Zarządu WM trwa ok. trzech miesięcy. Zależy on głównie od tempa podpisywania aktów przeniesienia własności w kancelarii notarialnej.

Jak się zameldować?

Aby zameldować się na pobyt stały w nowym mieszkaniu, należy wymeldować się z dotychczasowego miejsca stałego pobytu w Biurze Meldunkowym w Urzędzie Miasta. W Urzędzie trzeba przedłożyć przedwstępną umowę kupna i protokół odbioru mieszkania.
Więcej informacji w zakładce ABC Mieszkańca.

Jak uzyskać dodatkowe klucze/pilot do szlabanu?

W tym calu należy skontaktować się z Zarządcą Nieruchomości – firmą AMD.

Gdzie mogę sprawdzić saldo czynszu?

Jeżeli masz pytania dotyczące faktur za zakup mieszkania i czynszu przed podpisaniem aktu notarialnego (przystąpieniem do Wspólnoty Mieszkaniowej), rozliczeń, transz kredytowych – prosimy o kontakt z Działem Księgowości.

Po przystąpieniu do Wspólnoty będzie można takie informacje uzyskać u Zarządcy Nieruchomości – firmy AMD.