Pomoc w finansowaniu zakupu

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które na zakup mieszkania planują zaciągnąć kredyt hipoteczny, Archicom, we współpracy z niezależną firmą doradztwa kredytowego, oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu finansowania. Im większa wiedza na temat kredytu, tym mniejsze obawy związane z jego uzyskaniem.

Czym się kierować?

Szukając najlepszej oferty i porównując warunki w różnych bankach, trzeba mieć świadomość, iż kredyt jest produktem bardzo złożonym i uzależnionym od wielu czynników.

Oprocentowanie
Jednym z najważniejszych czynników jest oprocentowanie, które w dużej mierze wpływa na koszt kredytu. Jednak nie można kierować się jedynie wysokością samych odsetek, gdyż kredyt z najniższym oprocentowaniem wcale nie musi być najkorzystniejszy.

Koszty okołokredytowe
Każdy bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu. Jej wysokość to także ważny czynnik wpływający na wysokość obciążenia finansowego w początkowej fazie spłaty kredytu. Porównując oferty banków, należy uwzględnić także inne koszty okołokredytowe. Banki pobierają opłatę za prowadzenie konta, ponadto w ramach cross-selingu oferują szereg różnego rodzaju produktów finansowych, a także ubezpieczeń – nie zawsze obowiązkowych. Skorzystanie z nich to dodatkowe koszty, które umożliwiają niekiedy otrzymanie lepszych warunków kredytowych.

LTV
Ważnym aspektem jest także wskaźnik LTV, czyli stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości. Zaciągając kredyt na 100% wartości nieruchomości, trzeba także pamiętać, że wiąże się to z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Nie dysponując gotówką na wkład własny, kredytobiorca ponosi koszty takiego ubezpieczenia przez ok. 3 do 5 lat, czyli do momentu spłaty wkładu własnego.

Waluta kredytu i spready walutowe
Kredyt w obcej walucie może być tańszy ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytu w złotówkach, ale jest rozwiązaniem dla osób, które akceptują większe ryzyko z tym związane i które mogą sobie na niego pozwolić. Zobowiązanie w obcej walucie wiąże się z dodatkowym kosztem, tzw. spreadem. Jest to różnica między kursem kupna, po jakim bank udziela kredytu, a kursem sprzedaży, który jest brany przez bank przy spłacie kredytu. Pewnym udogodnieniem w tym aspekcie jest tzw. ustawa spreadowa, która umożliwia klientom spłatę kredytu hipotecznego w walucie, w jakiej został zaciągnięty, zakupionej bezpośrednio w kantorze albo innym banku, w którym może kosztować mniej. Dodatkowe koszty i ryzyko związane z wahaniami kursów walut i dużą niestabilnością wysokości raty są powodem, dla którego banki stawiają trudne warunki do spełnienia kredytobiorcom zainteresowanym tym rodzajem finansowania.

Rodzaj raty
System spłaty rat jest jednym z czynników, który ma wpływ na zdolność kredytową. Gdy decyzujemy się na spłatę kredytu w systemie rat malejących, suma odsetek w całym okresie kredytowania jest niższa niż przy płatności w systemie równych rat. Zdolność kredytowania jest jednak liczona dla najwyższej raty, co obniża maksymalną wysokość kredytu, jaki można otrzymać. Natomiast decydując się na równe raty, można podwyższyć swoją zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa i scoring

Banki różnią się między sobą nie tylko kosztami związanymi z udzieleniem i spłatą kredytu, ale także podejściem do liczenia zdolności kredytowej. Aby dokonać weryfikacji zdolności kredytowej, można posłużyć się kalkulatorem kredytowym.
Kalkulator to jednak uproszczone narzędzie, które pozwala wstępnie zorientować się na jaką kwotę można zaciągnąć kredyt. Dopiero wizyta u doradcy kredytowego lub bezpośrednio w banku daje prawdziwy obraz zdolności kredytowej. A składa się na niego wiele czynników.
Wiele zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy: wysokości, sposobu i czasu uzyskiwania dochodu, a także wieku, sytuacji rodzinnej, wysokości innych zobowiązań, jak np. limitu na karcie kredytowej. Ponadto same banki różnią się między sobą podejściem do obliczania zdolności kredytowej. W efekcie ta sama osoba może mieć różną zdolność w dwóch różnych bankach, a dwie osoby uzyskujące dochody w tej samej wysokości, ale z różnych źródeł, mogą mieć różną zdolność kredytową w tym samym banku.
Dodatkowo, obok oceny zdolności kredytowej, banki stosują tzw. scoring, czyli metodę, która pozwala zaszeregować klienta do określonej grupy ryzyka, na podstawie której bank podejmuje decyzję kredytową. Dlatego kierowanie się tylko rankingami banków i opiniami w internecie może być mylące, gdyż nie uwzględnia wszystkich aspektów, które determinują indywidualną zdolność kredytową.

Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Oferty banków są bardzo zindywidualizowane i różnorodne, a wybór najkorzystniejszej może być bardzo czasochłonny.
Aby zaoszczędzić cenny czas potrzebny na porównywanie oferty różnych banków, a zarazem uwzględnić wszystkie ważne zmienne, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców finansowych. W oparciu o wyliczoną zdolność kredytową i symulacje przedstawione przez doradcę, klient może bezpłatnie uzyskać rekomendację najbardziej odpowiedniego kredytu, czyli takiego, który jest najlepiej dopasowany do jego aktualnych możliwości, sytuacji finansowej i planów na przyszłość.

Co się zyskuje, korzystając z pomocy w finansowaniu?

Korzystając z pomocy w otrzymaniu kredytu, zyskuje się nie tylko czas, ale także przedstawioną bezpłatnie i w sposób bezstronny ofertę i fachową poradę.
Doradcy Archicomu, dzięki długoletniej współpracy z bankami, są w stanie wynegocjować korzystne warunki dla swoich Klientów, co pozwala na obniżenie oprocentowania lub zmniejszenie prowizji z tytułu uruchomienia kredytu. Klient, korzystając z pomocy w finansowaniu, ma więc możliwość otrzymania lepszej oferty niż standardowa.
Doradca finansowy, znający dobrze specyfikę danego banku i mający rozeznanie w rynku, potrafi także powiedzieć, czy bank udzieli finansowania dla mieszkania zakupionego u konkretnego dewelopera. Szanse na uzyskanie kredytu są bowiem także uzależnione od tego, na ile firma, od której kupuje się mieszkanie, jest postrzegana przez bank jako bezpieczna. Klienci deweloperów o stabilnej pozycji na rynku mogą liczyć na to, że bank chętniej udzieli im kredytu.
Oferowana pomoc w finansowaniu zakupu jest kompleksowa, a zatem obejmuje także przygotowanie i skompletowanie wszelkich dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji kredytowej. Nasi doradcy sprawują także nadzór nad procesem analizy i przyznania kredytu. Klient objęty jest więc opieką od początku do końca.