Kroki milowe

Dokładamy wszelkich starań, by proces zakupu mieszkania był dla Ciebie nie tylko przejrzysty i zrozumiały, ale i niósł satysfakcję związaną z dobrą lokatą kapitału. Pierwszym krokiem formalnym jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży. Po nim następują etapy wspólne dla Klienta i dewelopera, związane z wykonaniem postanowień umowy. Co czeka obie strony po zawarciu umowy przedwstępnej?

Zaliczka i pomoc w finansowaniu nieruchomości

W pierwszym kroku poprosimy o dokonanie wpłaty zaliczki, stanowiącej część ceny zakupu mieszkania. Wpłaty tej możesz dokonać na podane w umowie konto, w tytule przelewu umieszczając indywidualny numer umowy przedwstępnej oraz dane Kupującego (imię, nazwisko). Jeżeli pozostała część ceny będzie pochodziła ze środków kredytu hipotecznego, służymy pomocą w zakresie zgromadzenia kompletu wymaganej przez banki dokumentacji kredytowej. Jej uzyskanie możliwe jest na bieżąco zarówno w formie elektronicznej, jak i formie wydrukowanych, uwierzytelnionych dokumentów. Jednocześnie do Twojej dyspozycji oddajemy doświadczonych Doradców Kredytowych. Przy ich pomocy można dokonać analizy ofert banków, oceny zdolności kredytowej oraz zlecić bezpłatnie obsługę wniosku kredytowego i koordynację działań aż do dnia zawarcia umowy kredytowej z wybranym bankiem. Wówczas bank ten w Twoim imieniu będzie dokonywał bieżących wpłat z tytułu zakupionego mieszkania.

Niezależnie z jakiego źródła pochodzą środki na zakup lokalu, powinny one zostać uruchomione zgodnie z harmonogramem terminowym określonym w umowie.

Zmiany aranżacyjne w mieszkaniu (dotyczy inwestycji do stanu surowego otwartego)

Jeżeli stan zaawansowania inwestycji na to pozwala, możesz wprowadzić w zakupionym lokalu zmiany aranżacyjne. Mogą one dotyczyć zarówno architektury lokalu (np. zmiany układu ścian działowych) jak i instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej czy elektrycznej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Zmiany aranżacyjne.

Monitoring postępu prac (nie dotyczy lokali ukończonych)

Nasi Doradcy w dalszym ciągu są do dyspozycji w zakresie zapytań o stan zaawansowania prac budowlanych, stan prawny inwestycji czy bieżącą dokumentację Spółki (Księgi Wieczyste, KRS, zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi). Przed obiorem kluczy do mieszkania masz prawo do wizyt w zakupionym lokalu. Odbywają się one przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz w obecności naszych pracowników. O tym, jak wyglądają wizyty, możesz szczegółowo poczytać w zakładce Prezentacja mieszkań.

Klucze do własnego M

Po zakończeniu inwestycji, w terminie określonym w umowie, przychodzi pora na odbiór mieszkania. Zawiadomienie o możliwości odbioru dostaniesz od nas pocztą. Moment wręczenia kluczy do lokalu to chwila, z którą możesz rozpocząć prace wykończeniowe. Pamiętaj, że podstawowy zakres wykończenia lokalu – wykończenie podłóg, stolarki drzwiowej wewnętrznej, białego montażu – leży w obowiązkach kupującego. My pozostajemy do dyspozycji w zakresie wykonywania postanowień związanych z udzieloną rękojmią.

Protokół odbioru umożliwi Ci zameldowanie się oraz ubezpieczenie mieszkania. W międzyczasie konieczne będzie również zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej do lokalu. O dostawę pozostałych mediów zadbał już administrator osiedla.

Użytkowanie mieszkania

Wszystkie szczegółowe informacje związane z korzystaniem z mieszkania i osiedla, komunikacją, zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi dla systemów niskoprądowych, ochroną i częściami wspólnymi zawarliśmy w Instrukcji użytkowania mieszkania. Przekazujemy ją podczas odbioru mieszkania. W momencie, kiedy otrzymujesz klucze do własnego M, nieruchomość jest już pod opieką profesjonalnego zarządcy, który jest do Twojej dyspozycji w sprawach związanych z eksploatacją części wspólnych.

Umowa przyrzeczona

To ona finalnie przenosi na Kupującego prawo własności do zakupionego lokalu. Do jej podpisania zapraszamy po uzyskaniu m.in. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku oraz zaświadczeń o samodzielności lokalu. Dokument ten pozwoli z kolei na wyodrębnienie indywidualnej Księgi Wieczystej, wpisanie nowego właściciela czy ewentualne obciążenie hipoteką na rzecz banku. Od tego dnia staniesz się pełnoprawnym właścicielem lokalu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Akty notarialne. W efekcie podpisania aktów notarialnych, na mocy Ustawy o własności lokali, powstanie wspólnota mieszkaniowa.