Akty notarialne

Jeśli jesteś już po odbiorze swojego mieszkania, pozostaje jeszcze ważny etap formalny – przeniesienie własności. Będąc właścicielem, uzyskujesz pełne prawa do dysponowania nabytym majątkiem. Wynajęcie lokalu, uczestnictwo w decyzjach wspólnoty mieszkaniowej, czy w końcu zbycie nieruchomości są możliwe po oficjalnym przypisaniu właściciela do kupionego lokum. Następuje to po przygotowaniu przez dewelopera odpowiednich dokumentów, które warunkują podpisanie umowy właściwej.

Masz udziały w całym osiedlu

Pierwszy dokument obejmuje wyliczenie udziałów związane z faktycznym metrażem nabytego lokalu i pomieszczeń przynależnych (np. komórki lokatorskiej). Od tego zależeć będą w przyszłości Twoje koszty utrzymania Nieruchomości Wspólnej. Drugi dokument to uzyskane z Urzędu Miasta zaświadczenie o samodzielności nabytego lokalu. To zaświadczenie potwierdza, że lokal jest samodzielny, stanowi podstawę do wyodrębnienia i założenia dla niego księgi wieczystej. Te dwa podstawowe dokumenty niezbędne są do podpisania aktu notarialnego.

Twoja nieruchomość ma wartość hipoteczną

Dodatkowo, w przypadku gdy deweloper zaciągnął kredyt na realizację danej inwestycji i w terminie podpisania aktu notarialnego jeszcze go nie spłacił, praktykowane jest dostarczenie zaświadczenia zwalniającego dany lokal z obciążenia hipotecznego. Dokument ten potocznie zwany „bezoobciążeniówką” wystawiany jest przez bank finansujący inwestycję i stanowi podstawę do sprzedaży danego lokalu, wolnego od obciążeń hipotecznych.
Jeśli na zakup mieszkania zaciągnąłeś kredyt, otrzymasz z banku zaświadczenie, które stanowi podstawę do ustanowienia hipoteki. Hipotekę ustanowić można w akcie notarialnym bądź osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego.

Jesteś pełnoprawnym właścicielem

Zgodnie z ustawą o własności lokali, akt notarialny umożliwia zawiązanie wspólnoty meszkaniowej. Zwyczajowo odbywa się to do pół roku od chwili podpisania pierwszego aktu notarialnego i daje Ci prawo aktywnego uczestnictwa w decyzjach wspólnoty.

Formalności

Do aktu przedkładane są dokumenty formalno-prawne dewelopera, takie jak KRS, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie oraz uchwała spółki wyrażająca zgodę na sprzedaż. Treść aktu notarialnego zasadniczo nie powinna odbiegać od zapisów umowy przedwstępnej. Jest to umowa bardziej szczegółowa przede wszystkim w zakresie opisu nieruchomości, który musi być zgodny ze stanem faktycznym Księgi Wieczystej. Zmiany mogą się pojawić w zakresie służebności gruntowych, ustalanych często dodatkowo w celu zagwarantowania właściwej organizacji osiedla. Umowa notarialna to akt prawny bogaty w sformułowania i pojęcia prawnicze nie zawsze zrozumiałe dla wszystkich. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z jej treścią i wyjaśnić z Opiekunem Klienta ewentualne wątpliwości. Dzięki temu bez obaw i z pełną świadomością staniesz się prawowitym właścicielem własnego „M”.

Koszty

Koszt aktu notarialnego ponosi Kupujący. Jego dokładną wartość, jeszcze przed wizytą u notariusza, możesz poznać w kancelarii lub u Opiekuna Klienta.
Po podpisaniu aktu notarialnego jego wypisy są przesyłane do odpowiednich komórek urzędowych przez kancelarię notarialną (Kataster, UM). Tobie zostanie jedynie zgłoszenie nieruchomości w Urzędzie Miasta, gdzie zostaną naliczone opłaty – podatek od nieruchomości.