Notowania akcji

Przepraszamy, dzisiejsze notowania nie są obecnie dostępne. Proszę spróbować później.

Kalendarium

  • Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok – dnia 25.03.2022 r.
  • Raport roczny jednostkowy za 2021 rok – dnia 25.03.2022
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – dnia 23.05.2022 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – dnia 15.09.2022 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – dnia 24.11.2022 r.

 

Ład korporacyjny

Zamierzamy stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 uwzględniając zastrzeżenia wskazane poniżej. Pełna treść zasad GPW znajduje się na stronie internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw.

Szczegółowy zakres stosowania Dobrych Praktyk dostępny jest tutaj >>tutaj<<.

Dokumenty korporacyjne do pobrania

Statut spółki

Zasady Ładu Korporacyjnego