• Najpiękniejszy Budynek Lat 2002-2015, III Nagroda
  • Osiedle, które zachwyca, III Miejsce, Plebiscyt Osiedla 25-lecia Gazety Wrocławskiej, 2014
  • Dolnośląska Budowla Roku 2012, I Miejsce
  • Najpiękniejsze Osiedle Dolnego Śląska, I Miejsce, 2012

Cztery Pory Roku to samowystarczalny kompleks osiedlowy. Przyjazny klimat tej inwestycji wynika z wielu aspektów – od architektonicznych począwszy, poprzez infrastrukturę, na obszarze usługowym kończąc. Swoje miejsce do życia znajduje tu wiele aktywnych rodzin, a z walorów otoczenia korzystają w równej mierze dorośli i dzieci.

Pierwsza część osiedla to 29 budynków. Sukces rynkowy przedsięwzięcia zachęcił nas do kontynuacji osiedla po drugiej stronie ulicy Buforowej. Na przestrzeni lat dużą przyjemnością było wdrażanie od samego początku rozwoju idei osiedla społecznego. Dziś na mieszkańców czeka komfort przebywania w pełni zagospodarowanej, nowej infrastrukturze. Efektem ponad 10-letniej rozbudowy osiedla są dziś trzy boiska, dedykowane mieszkańcom fitnessy, monitorowane place zabaw, rozwijające się na miejscu sklepy i przedszkola.

Obecny kształt Jagodna to realny dowód, że realizacja dużych projektów mieszkaniowych wpływa na zmianę najbliższej okolicy. Przez ostatnie lata wspieraliśmy mieszkańców wiedząc, że im większe i wielotorowe zaangażowanie kierowane w stronę decydentów miejskich, tym większe szansę szybszego powodzenia. Początkowo osiedle z centrum łączyła tylko jedna linia autobusowa, nie było kanalizacji, a wokół były wyłącznie grunty rolne. Dzięki przedsiębiorczości i zapałowi Wspólnoty Mieszkaniowej, Rady Osiedla i przy naszym wsparciu dziś sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Do dyspozycji są 4 linie autobusowe, zbudowano część drogi w tym wielopasmową (rokującą na dalszą rozbudowę, jak również tramwaj plus), kanalizacja jest już od paru lat. Takie zmiany, choć długofalowe, z pewnością będą również bliskie kolejnym, nowopowstającym osiedlom Archicomu.

Budowa i rozwój Jagodna pokazują też, jak duży krok zrobiliśmy – nie tylko my, ale i nasi klienci – od czasów, gdy kupujących nieruchomości interesowało wyłącznie samo mieszkanie. Z wielką satysfakcją obserwujemy jak mieszkańcy utożsamili się ze zastanym otoczeniem i jak czują się za nie współodpowiedzialni.

Naszą rolę – jako projektanta i dewelopera – rozumiemy jako kreatora tej przestrzeni – mając na uwadze przede wszystkim aspekty międzyludzkie. Właśnie dlatego nasze projekty osiedlowe nie sprowadzają się do wybudowania jednego obiektu, lecz tworzą zespoły budynków, a docelowo samowystarczalne enklawy dzielnicowe. Cztery Pory Roku są realizacją szczególnie ważną dla Archicomu. To inwestycja kształtowana od początku z pełną świadomością przestrzeni. Liczył się każdy szczegół – centralne place publiczne, zazielenione wewnętrzne dziedzińce, gdzie bezpiecznie mogą bawić się najmłodsi, ogrodowe zakątki z ławeczkami, mała architektura i zieleń dobrana tak, by cieszyła kolorami cały rok. Te wszystkie elementy, starannie połączone, sprzyjały stworzeniu sąsiedzkich więzi. Nie bez znaczenia w procesie integracji były też nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie instalacji nisko-prądowych, w tym m.in. okablowanie strukturalne, które umożliwiły mieszkańcom dostęp do własnego forum osiedlowego.

Dziś Cztery Pory Roku zasiedlane systematycznie od dekady przez obcych sobie ludzi żyją własnym, przyjaznym rytmem. To dla nas największa nagroda. Wypracowane tu najlepsze praktyki z powodzeniem wdrażamy na pozostałych osiedlach społecznych.