Bank Handlowy – nagroda I stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektury i Budownictwa za „projekt adaptacji zabytkowego domu handlowego oraz secesyjnej kamienicy na potrzeby Banku Handlowego w Warszawie S.A. oddział we Wrocławiu”. I nagroda w konkursie Towarzystwa Miłośników Wrocławia i Prezydenta Miasta na najpiękniejsze wnętrze roku 1994.

Wrocław – Stare Miasto, ul. Rzeźnicza 1, ul. Ruska 6/7 (1994).

  • Nagroda Ministerialna I stopnia, 1994
  • Najpiękniejsze Wnętrze Roku, I Miejsce, 1994
  • Dyplom Uznania Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie