Skip to main content

Niezbędna jak powietrze, czyli o wentylacji mieszkań. cz. 2 z 3

Stosowane rozwiązania związane z zapewnieniem niezbędnej wymiany powietrza w mieszkaniach

Wentylacja grawitacyjna:

– jak w przypadku każdej zorganizowanej wymiany powietrza składa się ona z dwóch elementów: instalacji odpowiedzialnej za wywiew (murowane kanały w ścianach budynku) oraz instalacji odpowiedzialnej za dostarczanie świeżego powietrza – nawiew (np. nawietrzniki montowane w oknach)

Wywiew : w budynkach wielorodzinnych każde mieszkanie jest wyposażone w indywidualne kanały instalacji wentylacyjnej. Zwykle są one zlokalizowane w grubości ścian budynku i wyprowadzone powyżej dachu oraz zakończone elementami ograniczającymi przedostawanie się wody deszczowej i niekorzystny wpływ wiatru.

Kanały instalacji grawitacyjnej są wyprowadzane z każdego wymagającego tego  pomieszczenia, tj.  kuchni, łazienki, wc oraz pomieszczenia pomocniczego (tabela w poprzedniej części tekstu) i są kanałami indywidualnymi tylko z tych pomieszczeń.

Nawiew:  przy instalacji grawitacyjnej może być zrealizowany na kilka sposobów. Obecnie najczęściej stosowanym sposobem jest montowanie, w górnej części ramiaka okien, specjalnych urządzeń nazywanych powszechnie nawietrzakami. Dostarczenie świeżego powietrza może się odbywać także poprzez mikrorozszczelnienie okien realizowane przystosowanymi do tego okuciami, poprzez wykonanie otworów nawiewnych pod parapetami oraz montowanie nadszybowych listew wentylacyjnych. Odpowiedni nawiew także można uzyskać, uchylając skrzydło okna.

Zjawiskiem fizycznym powodującym działanie wentylacji grawitacyjnej jest to, że powietrze ciepłe jest lżejsze od powietrza zimnego i w związku z tym ciepłe powietrze jest wypierane do góry przez powietrze zimne lub, inaczej, ciepłe powietrze jako lżejsze unosi się do góry. Zjawisko to zachodzi w przewodzie wentylacyjnym.

W efekcie w mieszkaniu powstaje podciśnienie powodujące przepływ powietrza od nawietrzaków w oknach do kratek wywiewu w pionach wentylacyjnych zlokalizowanych w kuchni, łazience i wc. Taki sposób przemieszczania się świeżego  powietrza ma duże znaczenie, ponieważ powoduje wymianę powietrza w całym mieszkaniu (stąd konieczność wykonywania otworów w dole drzwi łazienki, wc i kuchni).

Dla prawidłowego działania wentylacji konieczne jest zbilansowanie ilości powietrza wywiewanego (usuwanego z pomieszczenia) z powietrzem nawiewanym (dostarczanym do pomieszczenia).  Zaburzenie pracy któregoś z elementów tego układu obniża skuteczność wentylacji.

Obecnie najczęściej stosowanymi urządzeniami, zapewniającymi odpowiedni nawiew świeżego powietrza są automatyczne nawietrzniki montowane w górnych fragmencie ramy okien.

Automatyka działania nawietrzników polega na optymalizowaniu ilości wpływającego powietrza tak, aby z jednej strony zapewnić jego projektowaną „krotność” wymiany (tabela), a z drugiej – zwłaszcza zimą – nie dopuścić do nadmiernej wymiany powietrza.

W okresie zimowym zapewnienie niezbędnej wentylacji mieszkania jest w oczywisty sposób związane z kosztem podgrzania „świeżego powietrza”. Stosowanie automatycznie regulowanych nawietrzników pozwala te koszty zminimalizować.

Zasadniczo występują dwa rodzaje automatycznych nawietrzaków:

– nawietrzaki higrosterowalne, domykające lub otwierające się w zależności od zmiany wilgotności powietrza w mieszkaniu (przyjmuje się, że powietrze wymagające wymiany ma wilgotność większą niż 65% RH).

– nawietrzaki ciśnieniowe, domykające lub otwierające w zależności od różnicy ciśnienia powietrza pomiędzy wnętrzem mieszkania i powietrzem na zewnątrz budynku.

Oba rodzaje nawietrzników posiadają możliwość ręcznego domknięcia. Niemniej jednak nie jest możliwe (ze względów bezpieczeństwa) całkowite ich zamknięcie.

Uwaga:  jak wyżej napisano, „siłą napędowa” wentylacji grawitacyjnej jest różnicą ciężarów powietrza ciepłego i zimnego, a latem powietrze na zewnątrz może mieć wyższą temperaturę od powietrza w mieszkaniu, co powoduje zaniknięcie tej siły napędowej i może nawet spowodować odwrócenie kierunku przemieszczania się powietrza w kanale wentylacyjnym.

CDN

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.

Trzymaj rękę na pulsie

Dostawaj informacje o promocjach, premierach oraz ciekawych wydarzeniach prosto na Twoją skrzynkę.

Archicom w obiektywie

X