Skip to main content

Niezbędna jak powietrze, czyli o wentylacji mieszkań. cz. 1 z 3

Bez dopływu tlenu człowiek nie jest w stanie żyć i funkcjonować. Jednym z najważniejszych czynników warunkujących dobre samopoczucie osób przebywających w zamkniętych przestrzeniach jest odpowiednia jakość powietrza. Dlatego tak ważna jest ciągła jego wymiana w pomieszczeniach, w których mieszkamy i przebywamy. Za zapewnienie tej wymiany i właściwe parametry powietrza odpowiedzialna jest wentylacja. Jest ona konieczna do zachowania właściwego mikroklimatu niezbędnego nie tylko nam, ale potrzebnego również dla utrzymania właściwego stanu funkcjonowania i istnienia samej konstrukcji budynku, a także jego wyposażenia.
Niewielu użytkowników lokali mieszkalnych ma świadomość, jak funkcjonuje wentylacja w praktyce i które urządzenia w naszym mieszkaniu mają wpływ na  zapewnienie właściwej jakości powietrza w mieszkaniu.

CZĘŚĆ I:

Co to jest wentylacja.

Wentylacja  jest to zorganizowana wymiana powietrza w pomieszczeniach budynku, realizowana poprzez jego dostarczenie i usunięcie z tych pomieszczeń.

W budownictwie mieszkaniowym najczęściej można spotkać się z dwoma rodzajami wentylacji: grawitacyjną (zwaną także naturalną) oraz mechaniczną.

Wentylacja grawitacyjna jest to proces wymiany powietrza wykorzystujący różne (wynikające z różnic temperatury) gęstości (ciężary) powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Wentylacja mechaniczna jest to proces wymiany powietrza, gdzie przepływ powietrza wymuszony jest wentylatorem zainstalowanym na kanale (pionie) instalacji wyciągowej (wentylacja mechaniczna wywiewna) lub na kanale instalacji wyciągowej i na kanale instalacji nawiewnej (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna).

Polska Norma PN-83/B-03430Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania” określa sposób oraz ilość koniecznego do dostarczenia powietrza do pomieszczeń.
W tabeli pokazana jest wymagana ilość powietrza wymienianego w ciągu godziny
(dostarczonego i usuwanego) dla poszczególnych typów pomieszczeń.

 

Typ pomieszczenia

strumień powietrza (m3/h)

kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenką gazową lub węglową

70

dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną:- w mieszkaniu dla trzech osób- w mieszkaniu dla więcej niż trzech osób

30

50

dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną

50

dla łazienki (z ustępem lub bez)

50

dla oddzielnego ustępu

30

dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (garderoba, schowek)

15

Dlaczego należy zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniach.

Stosowane we współczesnym budownictwie technologie oraz rodzaje stolarki okiennej i drzwiowej powodują powstawanie budynków o stosunkowo wysokiej szczelności. Jest to związane ze współczesnymi możliwościami technologicznymi, maksymalnym ograniczeniem strat ciepła i coraz częściej wpływu hałasu z zewnątrz. Niestety powoduje to także niekorzystne zjawisko, jakim jest ograniczenie naturalnej dotąd wymiany powietrza – np. poprzez nieszczelne okna – niezbędnego dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi przebywających w zamkniętych pomieszczeniach.

I tak pomieszczenia (a także przebywający w nich ludzie) bez prawidłowej wentylacji narażone są na:

– wzrost  wilgoci i w konsekwencji rozwój pleśni i grzybów w miejscach o naturalnie obniżonej    izolacyjności termicznej (np. przyokienne fragmenty ścian osłonowych)

– odczuwanie – w wyniku koncentracji – zapachu zanieczyszczeń, często toksycznych, emitowanych przez meble i materiały wykończeniowe, także zapachów wynikających z normalnego użytkowania mieszkania, jak przygotowywanie posiłków, używanie chemicznych środków czystości itp.

– niedobór powietrza (tlenu) potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych czy też kominkach.

Każdy z wyżej wymienionych czynników nie tylko obniża komfort użytkowania budynku, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców.

Przeczytaj dalszą część porad o wentylacji.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.

Trzymaj rękę na pulsie

Dostawaj informacje o promocjach, premierach oraz ciekawych wydarzeniach prosto na Twoją skrzynkę.

Archicom w obiektywie

X