Kontakt

Archicom Polska
ul. Piotrkowska 173
90-447 Łódź

NIP: 725-17-91-037
REGON: 472370926

Sąd: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź

KRS 0000291818

Kapitał zakładowy: 27 688 000 zł