* imię jest wymagane
* nazwisko jest obowiązkowe
* adres e-mail lub telefon kontaktowy jest wymagany
* adres e-mail lub telefon kontaktowy jest wymagany

Zasady ogólne

1. Wstęp i poruszanie się po terenie budowanego osiedla są możliwe wyłącznie z Opiekunem Klienta wyznaczonym przez Archicom.
2. W trosce o Państwa bezpieczeństwo zapraszamy wyłącznie osoby pełnoletnie o stanie zdrowia i kondycji umożliwiającej bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się po Osiedlu.
Informujemy, że Osiedle w fazie budowy nie jest jeszcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mających trudności w samodzielnym poruszaniu się.
Wejście na teren budowy osoby po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla niej samej, a także dla innych osób przebywających na terenie Inwestycji, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości Wizyta nie będzie mogła zostać zrealizowana.
Na teren budowy nie ma możliwości wprowadzania zwierząt.
3. Pojedyncza Grupa Klientów oprowadzana po terenie Inwestycji nie może być większa niż 4 osoby. 4. Kierownictwo budowy zapewni, aby trasa przejścia do prezentowanych lokali była wolna od zagrożeń dla Państwa bezpieczeństwa. Z uwagi na trwające prace budowlane nie wszystkie mieszkania mogą być dostępne, dlatego prosimy o dostosowanie się do wskazówek Opiekuna Klienta.
5. Kierownictwo budowy ma prawo odmówić wejścia Klienta na teren Inwestycji w każdej sytuacji, kiedy mogłoby to doprowadzić do powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia Klienta lub innej osoby przebywającej na terenie budowy, a także przerwać Wizytę w sytuacji powstania takiego zagrożenia.

Odzież i wyposażenie

1. Odzież wierzchnia i obuwie powinny być dostosowane do warunków panujących na budowie (nierówności nawierzchni, błoto, pył, świeżo malowane ściany itp.).
Niezbędne jest obuwie na płaskiej, twardej podeszwie, zakrywające stopę i chroniące staw skokowy. Wejście na teren budowy w innym obuwiu (tj. sandały, klapki, czółenka, szpilki, mokasyny itp.) mogłoby doprowadzić do urazu dlatego osoby niewyposażone w odpowiednie obuwie lub obawiające się zabrudzenia czy zniszczenia odzieży zapraszamy w innym uzgodnionym terminie.
2. Przed wejściem na budowę wyposażymy Państwa w hełm ochronny oraz kamizelkę z elementami odblaskowymi. Ich stosowanie przez każdego Klienta jest niezbędne podczas całej Wizyty. Po zakończeniu Wizyty prosimy o zwrócenie sprzętu ochronnego Opiekunowi Klienta.

Zasady bezpieczeństwa podczas Wizyty

1. Prosimy o poruszanie się wyznaczoną trasą przejścia, w zwartej grupie i nie odłączanie się od Opiekuna Klienta.
2. W przypadku odłączenia się od grupy należy pozostać na miejscu i poczekać na powrót Opiekuna Klienta, by razem z nim kontynuować Wizytę. Samodzielne poruszenie się po nieznanym terenie mogłoby spowodować zagrożenie dla Państwa bezpieczeństwa.
3. Prosimy o nieprzechodzenie poza wyznaczoną trasę przejścia, niewchodzenie do odgrodzonych stref i pomieszczeń oraz stosowanie się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu.
4. Miejsce zbiórki do ewakuacji znajduje się przy bramie wejściowej na teren budowy.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, prosimy o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń Opiekuna Klienta lub innej osoby prowadzącej ewakuację.