Usługi inżynierskie

Archicom Polska oferuje usługi inżynierskie w zakresie:

  • nadzór inwestorski, inwestorstwo zastępcze,
  • przeglądy okresowe obiektów budowlanych,
  • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali.

Nadzór inwestorski

Archicom Polska proponuje inwestorom usługi nadzoru inwestorskiego dla obiektów budowlanych, w zakresie zgodnym z przepisami prawa budowlanego oraz inwestorstwo zastępcze, w zakresie uwzględniającym specyfikę inwestycji i potrzeby inwestora.

Przeglądy okresowe

Archicom Polska proponuje właścicielom i zarządcom nieruchomości wykonanie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych, okresowych rocznych i pięcioletnich, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, o funkcjach:
mieszkalnych, użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, magazynowych, przemysłowych, usługowych i handlowych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Archicom Polska proponuje właścicielom i zarządcom nieruchomości sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, w zakresie zgodnym z przepisami prawa budowlanego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzamy przy zastosowaniu oprogramowania licencjonowanego Firmy INTERsoft Arkadia- TERMO.

Kontakt

  • DYREKTOR TECHNICZNY

Mariusz Misiak
e-mail: uslugi-inzynierskie@archicom.pl
tel. 42 203-59-91; 609-783-971

  • KIEROWNIK REALIZACJI INWESTYCJI I NADZORU INWESTORSKIEGO

Adam Szlenk
e-mail uslugi-inzynierskie@archicom.pl
tel. 42 664-86-69; 609-780-168

  • NADZÓR INWESTORSKI

Zbigniew Grzesznik
e-mail uslugi-inzynierskie@archicom.pl
tel. 42 639-24-10; 607-443-986

  • PRZEGLĄDY OKRESOWE

Wojciech Rzepkowski
e-mail uslugi-inzynierskie@archicom.pl
tel. 42 230-10-59; 693-644-909

  • ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Bartosz Grzegorczyk
e-mail uslugi-inzynierskie@archicom.pl
tel. 42 664-86-65; 609-780-167