Zarządzanie nieruchomościami

Archicom to nie tylko firma deweloperska, ale również spółka świadcząca wysokiej jakości usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zarządzamy nieruchomościami należącymi do 30 wspólnot mieszkaniowych. Jest to ponad 2600 lokali, zarówno mieszkalnych jak i usługowych.

Do realizacji zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami zatrudniamy doświadczonych, licencjonowanych zarządców nieruchomości. Dzięki temu możemy naszym Klientom zapewnić wysoki standard usług i profesjonalizm. Nasze obowiązki wykonujemy rzeczowo, uczciwie i starannie. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, dbamy o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności.

W związku z wykonywaniem działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Oferujemy nowoczesne i zindywidualizowane, tzn. nastawione na zaspokojenie indywidualnych potrzeb i rozwiązywanie lokalnych problemów, podejście do zarządzania nieruchomościami. Kierujemy się zasadą utrzymania pełnej wartości i funkcjonalności nieruchomości oraz uzasadnionego inwestowania w nieruchomość, z wykorzystaniem przychodów z nieruchomości, ale też z innych źródeł.

Kilkakrotnie uzyskaliśmy dotacje na urządzanie terenów zielonych i rekreacyjnych wchodzących w skład zarządzanych przez nas nieruchomości. Podejmujemy również działania mające na celu obniżenie kosztów eksploatacji lokali, tak w zakresie racjonalnej gospodarki finansowej, jak i zasadnych modernizacji infrastruktury.

Na podstawie wnikliwej analizy potrzeb wspólnoty przygotowujemy profesjonalne plany gospodarcze i realizujemy je po zatwierdzeniu przez wspólnoty. Działania prowadzimy w uzgodnieniu z zarządem lub radą wspólnoty i dostosowujemy je do życzeń ogółu właścicieli.

W działaniu wspomagają nas sprawdzeni przez nas usługodawcy w zakresie utrzymania czystości i porządku, konserwacji (w tym 24h gotowości do usuwania lub zabezpieczenia awarii), pielęgnacji zieleni, czy wywozu śmieci. Posiadając duży zasób zarządzanych nieruchomości wynegocjowaliśmy bardzo dobre warunki współpracy, tzn. niskie ceny i szeroki zakres usług. Wysoką jakość usług egzekwujemy poprzez ciągłą osobistą kontrolę ich wykonywania.

W zakresie zarządzania i księgowości wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie firmy Mieszczanin, a nasi klienci maja możliwość korzystania z e-kartotek. Pracę z każdym naszym klientem zaczynamy od dokładnego zapoznania się z jego oczekiwaniami i potrzebami. Jesteśmy również otwarci na wszelkie propozycje dotyczące zakresu powierzonych obowiązków

Wszystkich zainteresowanych oferowanymi przez nas usługami zapraszamy do współpracy.

Akty prawne

Strefa Klienta

Naszym Klientom udostępniamy elektroniczny system zarządzania lokalami. System umożliwia zarządzanie lokalem z 4 poziomów uprawnień:

  • zarządcy lokalu
  • pracownika zarządcy lokalu
  • członka zarządu wspólnoty
  • użytkownika lokalu

Zaloguj się do Strefy Klienta pod adresem
www.e-kartoteka.pl‎

Kontakt

Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami
Dariusz Stolarski – tel. 661 426 481

ŁÓDŹ
Małgorzata Basior – tel. 601 380 781
Andrzej Zalewski – tel. 609 783 680

WARSZAWA
Jarosław Stelmachowicz – tel. 508 218 280
Magdalena Frankiewicz – tel. 508 218 155
Damian Ruciński- tel. 508 218 376
Patrycja Mrozowicz – tel. 508 218 347

POZNAŃ
Kinga Nowaczyk – tel. 693 342 752

WROCŁAW
Bartosz Zakrzewski – tel. 693 644 878

KRAKÓW
Ewa Drewniak – tel. 609 783 977
Michał Duda – tel. 605 223 165

SOPOT
Małgorzata Borawska – tel. 667 856 439