• 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Walne zgromadzenia

30.04.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2018

Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 30 maja 2018 rokuProjekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 30 maja 2018r.Informacja o liczbie akcji w Archicom SA i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 30 kwietnia 2018r.Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA planowanym w dniu 30 maja 2018r. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę prawną Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwaWzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę fizycznąUchwały Rady NadzorczejOpinia Zarządu załącznik do uchwały Zarządu nr 2Załącznik do uchwały nr 6 Rady Nadzorczej sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2017Sprawozdanie zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej w 2017Sprawozdanie finansowe jednostkowe Archicom SA za rok 2017Oświadczenie Zarządu Spółki Archicom SA do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowegoSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Archicom za 2017 rokSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoUchwała Zarządu dotycząca WZAOcena RN dot. wypełniania przez Archicom ob.infor_.-stos.-ładu-korp. i braku polityki w zakresie dział. charytatywnejOcena RN nt sytuacji Spółki w 2017 rokuSprawodzanie Komitetu Audytu z działalności za 2017 rokSprawozdanie RN z działalności w 2017 rokuUchwały RN dot. WZA sprawozdania i oceny z dział. RN i Spółki w 2017 oraz opinia dot. uchwał na WZATreść-uchwał-podjętych-na-ZWZA-w-dniu-30-05-2018-wraz-z-wynikami-głosowaniaNagranie z przebiegu ZWZ
18.07.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 17.07.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 17.07.2017
08.06.2017

Walne zgromadzenie 17.07.2017

10.01.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 10.01.2017

Nagranie audio NWZ 10.01.2017
25.11.2016

Walne zgromadzenie 25.11

21.06.2016

Zapis audio WZA Archicom S.A. 21.06.2016

25.05.2016

Walne zgromadzenie 25.05